Solución das unidades Santillana programadas na web

Solucións ás tarefas de Santillana que foron programadas na web do colexio na primeira quincena de abril:

 curso: Lengua Castellana (unidade 5), Lingua Galega (unidade 6), Matemáticas (unidade 6)

 curso: Lengua Castellana (unidade 5), Lingua Galega (unidade 6), Matemáticas (unidade 5).