Skip to main content

Consello escolar

Eleccións Consello Escolar 2018

Segundo a Resolución do 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación,que establece a celebración de eleccións de membros do consello escolar no mes de novembro de 2018, desde a dirección do centro queremos informar a todas as familias do calendario do proceso a realizar e animarvos a participar, tanto exercendo o voso dereito a voto , como presentando as vosas candidaturas ao posto de representante do pais no consello escolar.

A composición do consello escolar do noso centro educativo está integrada polos seguintes membros:

 • O director , o representante do Concello de Malpica de Bergantiños,dous representantes dos profesores e dous  representantes dos pais/nais.

No proceso electoral elixiranse un representante dos pais/nais.

Os pais que desexen presentar a súa candidatura deben facelo na secretaría do centro , onde se rexistrará a súa solicitude e notificará á Xunta Electoral, antes do 13 de novembro.

CALENDARIO DO PROCESO ELECTORAL

 • 29 de outubro: Sorteo público dos representantes dos profesores (1) e pais (1) na Xunta Electoral.
 • 6 de novembro: Publicación do censo electoral integrado polos pais, nais ou titores legais.
 • 19 de novembro: Fin do prazo para presentación de candidaturas aos postos do consello escolar. Sorteo público dos pais (4) que formarán parte da mesa electoral entre os pais que non sexan candidatos.
 • 26 de novembro: Día de votacións. A mesa de votacións estará aberta durante a xornada lectiva para que todos os pais poidan exercer o dereito a voto. O voto é directo , secreto e indelegable e debe acreditarse a identidade do votante.

Na secretaria do centro e nesta páxina web teredes á vosa disposición toda a documentación e información do proceso electoral.

Con data 3 de decembro, reunida a Xunta electoral do centro , oficialízanse os resultados obtidos nas votacións do sector de pais e nais , e no sector do profesorado , designando os novos representantes no Consello Escolar do centro.

 

CONVOCATORIA ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES

DE NAIS,PAIS E TITORES LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR

RELACIÓN DE CANDIDATURAS NO SECTOR

PAIS E NAIS DE ALUMNOS

 

   

Eleccións Consello Escolar 2016

Segundo a Resolución do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación,que establece a celebración de eleccións de membros do consello escolar no mes de novembro de 2016, desde a dirección do centro queremos informar a todas as familias do calendario do proceso a realizar e animarvos a participar, tanto exercendo o voso dereito a voto , como presentando as vosas candidaturas ao posto de representante do pais no consello escolar.

A composición do consello escolar do noso centro educativo está integrada polos seguintes membros:

 • O director, secretario ( con voz e sen voto) , o representante do Concello de Malpica de Bergantiños, tres representantes dos profesores e tres representantes dos pais.

No proceso electoral elixiranse dous representantes do profesorado e un representante dos pais.

Os pais que desexen presentar a súa candidatura deben facelo na secretaría do centro , onde se rexistrará a súa solicitude e notificará á Xunta Electoral, antes do 13 de novembro.

CALENDARIO DO PROCESO ELECTORAL

 • 27 de outubro: Sorteo público dos representantes dos profesores (1) e pais (1) na Xunta Electoral.
 • 7 de novembro: Publicación do censo electoral integrado polos pais, nais ou titores legais.
 • 14 de novembro: Fin do prazo para presentación de candidaturas aos postos do consello escolar. Sorteo público dos pais (4) que formarán parte da mesa electoral entre os pais que non sexan candidatos.
 • 28 de novembro: Día de votacións. A mesa de votacións estará aberta durante a xornada lectiva para que todos os pais poidan exercer o dereito a voto. O voto é directo , secreto e indelegable e debe acreditarse a identidade do votante.

Na secretaria do centro e nesta páxina web teredes á vosa disposición toda a documentación e información do proceso electoral.

Con data 29 de novembro, reunida a Xunta electoral do centro , oficialízanse os resultados obtidos nas votacións do sector de pais e nais , e no sector do profesorado , designando os novos representantes no Consello Escolar do centro.

 

 

 

 

Eleccións Consello Escolar 2012

 ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2012

De conformidade co establecido na Resolución do 7 de setembro de 2012 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ( DOG do 20 ) , realizarase proximamente neste Centro Educativo a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.

 A organización e supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da XUNTA ELECTORAL que se constituira a tal efecto, integrada por:

 • A directora do Centro Educativo.

 • Un profesor ou profesora.

 • Un pai, nai ou titor legal.

Os dous últimos membros serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo celebrase no Centro educativo o día 30 de outubro, ás 12:00 horas.

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súas candidaturas para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instruccións que figurarán nas distintas convocatorias que a Xunta Electoral do Centro irá facendo públicas.

Desde a dirección do Centro animamos a toda a comunidade educativa a participar  neste proceso electoral .

Teredes toda a información e documentación necesarias na secretaría do centro e nesta páxina web.

Acta elección membros da mesa electoral 

 

Convocatoria

 

 

Circular informativa elección representantes pais/nais de alumnos e

relación de candidaturas

   

Eleccións ao Consello Escolar

 Eleccións ao Consello Escolar 2010

 

  De conformidade co establecido na Resolución do 6 de setembro de 2010 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ( DOG do 24 ) , realizarase proximamente neste Centro Educativo a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.

 A organización e supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da XUNTA ELECTORAL que se constituira a tal efecto, integrada por:

 • A directora do Centro Educativo.

 • Un profesor ou profesora.

 • Un pai, nai ou titor legal.

 • Un representante do persoal de servizos.

Os tres últimos membros serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo celebrase no Centro educativo o día 29 de outubro, ás 13:00 horas.

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súas candidaturas para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instruccións que figurarán nas distintas convocatorias que a Xunta Electoral do Centro irá facendo públicas.

Desde a dirección do Centro animamos a toda a comunidade educativa a participar  neste proceso electoral .

Teredes toda a información e documentación necesarias na secretaría do centro e nesta páxina web.

 

 

 

Acta sorteo Xunta Electoral      Candidatos do sector pais        Representantes electos