Actividades propostas para 1ºEP

Actividades propostas para 1ºEP (31 marzo - 15 de abril )

LENGUA CASTELLANA

LINGUA GALEGA

MATEMÁTICAS

 
Actividades propostas para 1ºEP (16 marzo - 30 de marzo )
 PROPOSTAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

LENGUA CASTELLANA

LINGUA GALEGA

MATEMÁTICAS

 
 

Copiar ou imprimir a actividade para a súa realización. Presentar á titora unha vez reiniciadas as clases.

Para consultar dúbidas empregar o correo electrónico do centro ou o abalarmóbil.

AdxuntoTamaño
Proposta Todo irá ben.pdf256.75 KB
Propostas Educación Artística1º-2º.pdf538.45 KB
Lengua castellana 1 -actividades repaso.pdf7.96 MB
Matemáticas 1-actividades repaso.pdf7.37 MB