Skip to main content

Comedor escolar

Comedor 2021/22

Neste apartado recóllese a información relativa o servizo de comedor no curso 2021/22

 

Anexo VI de autodeclaración

 

MENÚS MENSUAIS

 

 
   

 

 

 

Comedor 2019/20

Neste apartado recóllese a información relativa o servizo de comedor no curso 2019/20

O Consello Escolar do centro, en reunión celebrada o 28 de xuño de 2019 , aprobou a seguinte listaxe de usuarios admitidos no servizo de comedor do centro para o curso 2019/20 así como os solicitantes en situación de reserva.

Poden consultar os admitidos na seguinte listaxe:

Listaxe admitidos/reserva

MENÚ MENSUAL 2019/20

 

 

 

   
     
     

Menús curso 2018-19

Comedor 2018-19

Neste apartado recóllese toda a información sobre o comedor escolar do centro no curso 2018-19.

O Consello Escolar do centro, en reunión celebrada o 28 de xuño de 2018 , aprobou a seguinte listaxe de usuarios admitidos no servizo de comedor do centro para o curso 2018/19.

Poden consultar os admitidos na seguinte listaxe:

Listaxe usuarios admitidos 

 

 Anexo II- Autodeclaración usuarios de comedor 2019-20 Todos os usuarios admitidos deben entregar o presente anexo na secretaría do centro antes do 17 de setembro

 

As instrucións relativas o funcionamento dos comedores escolares de xetión indirecta está disponiñbe no seguinte documento:

Instrución 2/2018

 

 Protocolo de organización e funcionamento do comedor escolar. Curso 2018/19

 

Pendende actualización

 

 Menús

   

 

  

 

 

 

Menús escolares 2017-18

Nesta páxina poden atopar os menús mensuais do servizo de comedor.

 

Protocolo de organización e funcionamento do comedor escolar

Listaxe de admitidos no comedor escolar para o curso 2017/18.

O Consello Escolar do centro, en reunión celebrada o 28 de xuño de 2017 , aprobou a seguinte listaxe de usuarios admitidos no servizo de comedor do centro para o curso 2017/18.

Poden consultar os admitidos na seguinte listaxe:

 

LISTAXE DE ADMITIDOS

 

Os admitidos deben entregar o anexo VI de autodeclaración debidamente cuberto na secretariá do centro entre o 1  e o 11 de setembro. 

ANEXO VI 

 

Tras o proceso de admisión o comedor conta con 4 prazas dispoñibles para atender aquelas peticións que se presenten a partir do mes de setembro.

As instrucións relativas o funcionamento dos comedores escolares de xetión indirecta está disponiñbe no seguinte documemto:

 Instrución 5/2017