Skip to main content

Secretaría

Documentos e información de centro.

Proxecto Educativo

 

Normas de organización, funcionamento e convivencia

Programación Xeral Anual

PEC

NOFC
Addenda NOF COVID-19

PXA

 

Modificación NOF ORDE do 25 de xaneiro de 2022

 

   

OUTROS DOCUMENTOS ORGANIZATIVOS DE CENTRO

 

Plan dixital de centroPlan de igualdade

 

Concreción Curricular de Centro

 

Programacións

Protocolo de comedor

Memorias

Libros de textoProgramacións

 

Modificación criterios promoción 

 

Protocolo de organización e funcionamento do comedor 2023/24

 

 

 

 

Memoria 2022/23

Libros de texto

Documentos de centro

Xustificante ausencia a clase

Autorización recollida de alumnado

 

 Impreso de reserva de praza en centro adscrito

 

Impreso de solicitude de praza

 

Impreso de matrícula no centro escolar

   

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2023-24

Publicada a Orde do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2023/24.

O prazo para presentar solicitudes rematará o día 21 de xuño de 2023 .

Poden acceder a toda a información e impresos na aplicación fondolibros ou recollelos na secretaría do centro educativo.

PRAZOS DA CONVOCATORIA

Presentación de solicitudes

Ata o 21 de xuño de 2023

Devolución dos libros do curso 2022/23

Ata o 21 de xuño de 2023

Publicación das listaxes provisionais do fondo solidario de libros de texto

3 de xullo de 2023

Reclamacións ás listaxes provisionais

2 días seguintes á publicación

Publicación das listaxes definitivas

7 de xullo de 2023

Entrega dos libros so alumnado

Os libros serán entregados o alumnado o inicio do curso 2023/24.