Skip to main content

Comedor 2018-19

Neste apartado recóllese toda a información sobre o comedor escolar do centro no curso 2018-19.

O Consello Escolar do centro, en reunión celebrada o 28 de xuño de 2018 , aprobou a seguinte listaxe de usuarios admitidos no servizo de comedor do centro para o curso 2018/19.

Poden consultar os admitidos na seguinte listaxe:

Listaxe usuarios admitidos 

 

 Anexo II- Autodeclaración usuarios de comedor 2019-20 Todos os usuarios admitidos deben entregar o presente anexo na secretaría do centro antes do 17 de setembro

 

As instrucións relativas o funcionamento dos comedores escolares de xetión indirecta está disponiñbe no seguinte documento:

Instrución 2/2018

 

 Protocolo de organización e funcionamento do comedor escolar. Curso 2018/19

 

Pendende actualización

 

 Menús