Comedor 2023-24

Neste apartado recóllese toda a información sobre o comedor escolar do centro no curso 2023/24.

O Consello Escolar do centro, en reunión celebrada o 29 de xuño de 2023 , aprobou a seguinte listaxe de usuarios admitidos no servizo de comedor do centro para o curso 2023/24.

Poden consultar os admitidos na seguinte listaxe:

Listaxe usuarios admitidos 

 

 Anexo II- Autodeclaración usuarios de comedorTodos os usuarios admitidos deben entregar o presente anexo na secretaría do centro antes do 15 de setembro

 

As instrucións relativas o funcionamento dos comedores escolares de xetión indirecta está disponiñbe no seguinte documento:

Instrución 3/2023

 

 Protocolo de organización e funcionamento do comedor escolar. Curso 2023/24

 

Pendende actualización

 

 Menús