Eleccións Consello Escolar 2018

Segundo a Resolución do 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación,que establece a celebración de eleccións de membros do consello escolar no mes de novembro de 2018, desde a dirección do centro queremos informar a todas as familias do calendario do proceso a realizar e animarvos a participar, tanto exercendo o voso dereito a voto , como presentando as vosas candidaturas ao posto de representante do pais no consello escolar.

A composición do consello escolar do noso centro educativo está integrada polos seguintes membros:

  • O director , o representante do Concello de Malpica de Bergantiños,dous representantes dos profesores e dous  representantes dos pais/nais.

No proceso electoral elixiranse un representante dos pais/nais.

Os pais que desexen presentar a súa candidatura deben facelo na secretaría do centro , onde se rexistrará a súa solicitude e notificará á Xunta Electoral, antes do 13 de novembro.

CALENDARIO DO PROCESO ELECTORAL

  • 29 de outubro: Sorteo público dos representantes dos profesores (1) e pais (1) na Xunta Electoral.
  • 6 de novembro: Publicación do censo electoral integrado polos pais, nais ou titores legais.
  • 19 de novembro: Fin do prazo para presentación de candidaturas aos postos do consello escolar. Sorteo público dos pais (4) que formarán parte da mesa electoral entre os pais que non sexan candidatos.
  • 26 de novembro: Día de votacións. A mesa de votacións estará aberta durante a xornada lectiva para que todos os pais poidan exercer o dereito a voto. O voto é directo , secreto e indelegable e debe acreditarse a identidade do votante.

Na secretaria do centro e nesta páxina web teredes á vosa disposición toda a documentación e información do proceso electoral.

Con data 3 de decembro, reunida a Xunta electoral do centro , oficialízanse os resultados obtidos nas votacións do sector de pais e nais , e no sector do profesorado , designando os novos representantes no Consello Escolar do centro.

 

CONVOCATORIA ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES

DE NAIS,PAIS E TITORES LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR

RELACIÓN DE CANDIDATURAS NO SECTOR

PAIS E NAIS DE ALUMNOS