Equipo de Dinamización da Lingua Galega

 

O Equipo de Dinamización la Lingua Galega , traballando en coordinación co resto de equipos docentes do centro, vela pola aplicación e actualización do proxecto lingüístico de centro e o plan de potenciación do uso da lingua galega entre todos os membros da comunidade educativa.