Secretaría, Matrícula, Solicitudes, Circulares, Información, Comedor Escolar, Transporte Escolar, Libros de texto

PXA CURSO 2022-23

PLAN DIXITAL

PXA CURSO 2021-22

PROGRAMACIÓNS CURSO 2021-22

HORARIOS ESPELLO

Publícanse os "horarios espello" segundo a Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para a elaboración de horarios nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020/2021 para o desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da COVID-19.


A presente resolución será de aplicación aos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado de terceiro de educación primaria en adiante.

 

Curso 2020-2021

PROGRAMA DE ACOLLIDA
Publícase o Programa de Acollida, que se desenvolverá nas dúas primeiras semanas do curso (Instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia).
 
 
 
PLAN DE ADAPTACIÓN DO PROTOCOLO COVID PARA O CEIP DE ARZÚA
 
 
ANEXOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PXA CURSO 2020-21

Powered by Drupal - Design by artinet