Skip to main content

Ensino Secundario Obrigatorio

Título que se obtén

Graduado/a en Educación Secundaria Obrigatoria

Réximes nos que se imparte

  • Ordinario:
    • Luns a venres de 9:00 a 14:30 e o luns de 16:00 a 17:40.

Que é a ESO?

A Educación Secundaria Obligatoria (ESO) é unha etapa educativa obrigatoria e gratuíta que completa a educación básica. Consta de catro cursos académicos que realizaranse ordinariamente entre os 12 e os 16 años de idade.

Organizase de acordo cos principios de educación común e de atención á diversidade do alumnado. Presta especial atención na orientación educativa e profesional.

Ten como finalidade:

  • Lograr que todos adquiran os elementos básicos da cultura: humanísticos, artísticos, científicos e tecnolóxicos.
  • Desenvolver e consolidar hábitos de estudio e de traballo.
  • Preparar ó alumnado para a incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral.
  • Formar a todos para o exercicio dos dereitos e obrigacións na vida como cidadáns.

Un alumno/a poderá repetir un máximo de dous cursos e permanecer, en réxime ordinario, ata os dezaoito años de idade cumpridos no ano no que finalice o curso.

Duración

Estas ensinanzas teñen unha duración de 4 cursos académicos (1º ESO, 2º ESO, 3º ESO e 4º ESO).

Cursos e grupos no IES Teis

A continuación móstrase o número de grupos de cada un dos cursos

Curso Número de grupos
1º ESO 2
2º ESO 2
3º ESO 2
4º ESO 2

Idiomas

Integración das TIC

O IES de Teis está integrado no proxecto Abalar dende o curso 2010-2011 (máis información).

Máis información