Skip to main content

Oferta Educativa

Neste centro impártense ensinanzas de Educación Secundaria e Formación Profesional das familias de Imaxe Persoal e Infomática e Comunicacións.

Existen dous réximes de ensinanzas: réxime ordinario e réxime para persoas adultas. Algunhas ensinanzas se imparten no réxime ordinario, outras en rexime para persoas adultas e outras en ámbolos dous réximes.

A continuación descríbense as diferentes ensinanzas: