Skip to main content

Descripción do Proxecto Deportivo de Centro

O Proxecto Deportivo de Centro naceu en 2012 coa finalidade de fomentar e incrementar a práctica de actividade física e deportiva ó marxe das sesións ordinarias de de educación física. Está integrado no Proxecto Educativo de Centro (PEC) e na Programación Xeral Anual (PXA).

Pode participar tanto o alumnado como o profesorado do centro. Ademais tratamos de coordinar diferentes estruturas que xestionan o deporte escolar: centros escolares adscritos, concello, ANPAS, agrupacións deportivas...