Skip to main content

Membros do equipo directivo

Lista de membros do equipo directivo
Director Agustín Sobral Crespo
Vicedirectora Ana Belén Castro García
Xefe de estudos (réxime ordinario) Jaime Vázquez Pérez
Xefa de estudos (réxime de persoas adultas) Purificación Lorenzo Castro
Secretario Armando Cousiño Terrazo