Skip to main content

Profesorado do curso académico 2020/2021

 

Artes plásticas

Xefatura: Berea Cruz, Eduardo Emilio

Integrantes:

 • Berea Cruz, Eduardo Emilio

Ciencias naturais

Xefatura: Primo Álvarez, Vanesa

Integrantes:

 • López Regueiro, Alicia
 • Primo Álvarez, Vanesa

Economía

Xefatura: Castelao Iglesias, Victoria

Integrantes:

 • Castelao Iglesias, Victoria

Educación física e deportiva

Xefatura: Rial Fernández, Ramón Benigno

Integrantes:

 • Fernández Iglesias, José
 • Rial Fernández, Ramón Benigno

Filosofía

Xefatura: Rúa Álvarez, Ana María

Integrantes:

 • Rúa Álvarez, Ana María
 • Castro Álvarez, Ariel Santiago

Física e química

Xefatura:  Godoy López, Ana Belén

Integrantes:

 •  Godoy López, Ana Belén

Formación e orientación laboral

Xefatura: Diéguez Machado, María Jesús

Integrantes:

 • Cobo Rodríguez, Adelina
 • Diéguez Machado, María Jesús
 • Gómez Costas, José Ramón
 • Pozo García, Paloma Beatriz
 • Vidal Vilas, Alejandro

Francés

Xefatura:  Carballo Alonso, María José

Integrantes:

 •  Carballo Alonso, María José

Imaxe Persoal

Xefatura: Vicente Santiago, Hortensia María

Integrantes:

 • Bernabé Moldes, Asunción
 • Bordallo Pérez, María Luisa
 • Castro García, Ana Belén
 • Fariña García, Rosa María
 • Fernández Fernández, Josefa
 • Fernández Fernández, María Vanessa
 • Fernández Rey, Mercedes
 • Ferradáns Gómez, María De Las Mercedes
 • Ferreira Méndez, Isolina
 • Lois González, María Dolores
 • Martínez Martínez, Marina
 • Montenegro Rodal, María Paz
 • Otero Lamas, Maria Carmen
 • Pose Recarey, María Mercedes
 • Recarey Rey, María Dolores
 • Rozados Fernández, María Dolores
 • Rúa Álvarez, Beatriz
 • Sampedro Álvarez, Flora
 • Senín Montáns, Laura
 • Sias Trillo, María Mercedes
 • Soto Fontán, Alicia
 • Trigo Trigo, Tania
 • Vicente Santiago, Hortensia María
 • Viéitez Castro, Ana María
 • Villanueva Torres, Encarnación

Informática

Xefatura: Sobral Crespo, Agustín

Integrantes:

 • Blanco Rego, Matilde
 • Carril Vázquez, María Magdalena
 • Castiñeira Fernández, Cristina
 • Corbacho Lorenzo, Eulogio
 • Couselo Filgueira, Gonzalo
 • Crespo Riveira, Antonio
 • Domínguez Rodríguez, María Del Mar
 • Falcón Docampo, Amalia
 • Fernández González, Luis Alberto
 • Ferreiro Fernández, María Esther
 • García Rodríguez, Sancho
 • González Pardo, Patricia
 • Hernández Crespo, Dámaso
 • Hernández Losada, María Mercedes
 • Linares Otero, María Clara
 • López Pérez, María Del Pilar
 • Medina Méndez, Daniel
 • Pavón Mauriz, María Cristina
 • Pereiros Iglesias, David
 • Pérez García, Roberto
 • Pérez González, Juan Carlos
 • Posada González, María Isabel
 • Pregigueiro Gómez, María Concepción
 • Puga Martínez, Manuel
 • Resúa Eiras, Vanesa
 • Rey López, Marta
 • Rivera Romero, María Rosa
 • Rodríguez Cordeiro, Beatriz
 • Saiáns Vázquez, José Víctor
 • Sánchez Garrido, José Alfonso
 • Sobral Crespo, Agustín
 • Vázquez Serantes, Obdulia
 • Veiga Rial, Ricardo
 • Vidal Domínguez, Alejandro
 • Vilán Crespo, Luis
 • Zárate Donayo, María Carmen

Inglés

Xefatura: Currás Rúa, Flor Mª

Integrantes:

 • Currás Rúa, Flor María
 • Garrido Álvarez, Olimpia
 • Muñoz Agius, Sonsoles

Latín

Xefatura: Mon Vázquez, Marta

Integrantes:

 • Mon Vázquez, Marta

Lingua castelá e literatura

Xefatura: Romero Vila, Rosa María

Integrantes:

 • Cuba López, Soledad
 • Lago Arenas, Ana María
 • Romero Vila, Rosa María

Lingua galega e literatura

Xefatura: Alonso Domínguez, Pilar

Integrantes:

 • Alonso Domínguez, Pilar
 • Carrasco Joaquín, Lorena
 • García Abelleira, Nair
 • Santomé Martínez, María Begoña

Matemáticas

Xefatura:  Pintos Couto, María Teresa

Integrantes:

 • Pérez Vas, Alejandro
 • Pintos Couto, María Teresa
 • Rodríguez Vicente, David
 • Torres Escalante, Silvia
 • Vázquez Pérez, Jaime

Música

Xefatura: Torres Estarque, Isabel

Integrantes:

 • Torres Estarque, Isabel

Tecnoloxía

Xefatura: Álvarez Álvarez, Bernardo

Integrantes:

 • Álvarez Álvarez, Bernardo
 • Corzo Gaiteiro, José Manuel

Xeografía e historia

Xefatura: Paz González, Juan Carlos

Integrantes:

 • Giménez Fernández, Damián
 • Paz González, Juan Carlos
 • Sánchez Crespo, Gabriel