Skip to main content

Profesorado do curso académico 2020/2021

 

Artes plásticas

Xefatura: Berea Cruz, Eduardo Emilio

Integrantes:

 • Berea Cruz, Eduardo Emilio

Ciencias naturais

Xefatura: Primo Álvarez, Vanesa

Integrantes:

 • López Regueiro, Alicia
 • Primo Álvarez, Vanesa

Economía

Xefatura: López Castro, Beatriz

Integrantes:

 • López Castro, Beatriz

Educación física e deportiva

Xefatura: Rial Fernández, Ramón Benigno

Integrantes:

 • Fernández Iglesias, José
 • Rial Fernández, Ramón Benigno

Filosofía

Xefatura: Rúa Álvarez, Ana María

Integrantes:

 • Rúa Álvarez, Ana María

Física e química

Xefatura:  Godoy López, Ana Belén

Integrantes:

 •  García Fernández, David

Formación e orientación laboral

Xefatura: Diéguez Machado, María Jesús

Integrantes:

 • Bendaña Pedrosa, Marta
 • Cobo Rodríguez, Adelina
 • Diéguez Machado, María Jesús
 • Gómez Costas, José Ramón
 • Ramil Iglesias, Graciela

Francés

Xefatura:  Carballo Alonso, María José

Integrantes:

 •  Carballo Alonso, María José

Imaxe Persoal

Xefatura: Vicente Santiago, Hortensia María

Integrantes:

 • Aguín Martínez, María Reyes
 • Bernabé Moldes, Asunción
 • Bordallo Pérez, María Luisa
 • Castro García, Ana Belén
 • Chouza Fernández, Pura
 • De La Fuente Costado, María Isabel
 • Fariña García, Rosa María
 • Fernández Fernández, Josefa
 • Fernández Rey, Mercedes
 • González Meijide, María
 • González Rodríguez, María Isabel
 • Lorenzo Malvar, Guadalupe
 • Martínez Insua, Marta
 • Martínez Martínez, Marina
 • Martínez Nieto, María Aránzazu
 • Otero Lamas, Maria Carmen
 • Pose Recarey, María Mercedes
 • Quiroga Iglesias, Cristina
 • Recarey Rey, María Dolores
 • Rodríguez Romero, Xoana
 • Rozados Fernández, María Dolores
 • Rúa Álvarez, Beatriz
 • Senín Montáns, Laura
 • Sias Trillo, María Mercedes
 • Trigo Trigo, Tania
 • Vérez Cotelo, Natalia Asuncion
 • Vicente Santiago, Hortensia María
 • Viéitez Castro, Ana María
 • Villagrasa Méndez, Rosa Ana Maria
 • Villanueva Torres, Encarnación

Informática

Xefatura: Sobral Crespo, Agustín

Integrantes:

 • Canle Casares, Nuria
 • Carril Vázquez, María Magdalena
 • Castiñeira Fernández, María Cristina
 • Corbacho Lorenzo, Eulogio
 • Crespo Riveira, Antonio
 • Domínguez Rodríguez, María Del Mar
 • Falcón Docampo, Amalia
 • Fernández González, Luis Alberto
 • Fernández Nocelo, Laura
 • Fernández Rodríguez, María
 • Fernández-Herrerín Álvarez, Juan
 • García Rodríguez, Sancho
 • Gómez Alonso, Cristina
 • Gómez Vallejo, Hector Jose
 • Gonzalez De La Cuesta, Blanca Carolina
 • González Pardo, Patricia
 • Hernández Losada, María Mercedes
 • Medina Méndez, Daniel
 • Muñoz Sánchez, María Rosa
 • Pavón Mauriz, María Cristina
 • Pereiros Iglesias, David
 • Pérez García, Roberto
 • Pérez González, Juan Carlos
 • Pregigueiro Gómez, María Concepción
 • Puga Barreiros, Cristina
 • Puga Martínez, Manuel
 • Resúa Eiras, Vanesa
 • Rey López, Marta
 • Rincón Moraña, Isaac
 • Rivera Romero, María Rosa
 • Rodríguez Cordeiro, Beatriz
 • Rodríguez Novoa, María
 • Sánchez Garrido, José Alfonso
 • Sobral Crespo, Agustín
 • Vázquez Serantes, Obdulia
 • Veiga Rial, Ricardo
 • Vidal Domínguez, Alejandro
 • Vilán Crespo, Luis

Inglés

Xefatura: Currás Rúa, Flor Mª

Integrantes:

 • Currás Rúa, Flor María
 • Garrido Álvarez, Olimpia
 • Goberna García, Rosa María

Latín

Xefatura: Mon Vázquez, Marta

Integrantes:

 • Mon Vázquez, Marta

Lingua castelá e literatura

Xefatura: Romero Vila, Rosa María

Integrantes:

 • Fraga Rodríguez, Lucía
 • García Iglesias, Carmen
 • López Salgado, Pedro Luis
 • Rodríguez Lameiro, Maria Encarnacion
 • Romero Vila, Rosa María

Lingua galega e literatura

Xefatura: Alonso Domínguez, Pilar

Integrantes:

 • Alonso Domínguez, Pilar
 • Carrasco Joaquín, Lorena
 • García Abelleira, Nair
 • Santomé Martínez, María Begoña

Matemáticas

Xefatura:  Pintos Couto, María Teresa

Integrantes:

 • Calderón Fernández, Eloy
 • Míguez Lamas, Patricia
 • Pintos Couto, María Teresa
 • Rodríguez Gómez, Luís
 • Rodríguez Vicente, David
 • Souto Perez, Maria Magdalena
 • Vázquez Pérez, Jaime

Música

Xefatura: Torres Estarque, Isabel

Integrantes:

 • Torres Estarque, Isabel

Tecnoloxía

Xefatura: Álvarez Álvarez, Bernardo

Integrantes:

 • Álvarez Álvarez, Bernardo
 • Sánchez Paz, Verónica

Xeografía e historia

Xefatura: Paz González, Juan Carlos

Integrantes:

 • Paz González, Juan Carlos
 • Pérez González, Santiago
 • Sánchez Crespo, Gabriel