Skip to main content

Solicitude de baixa

Para solicitar a baixa deberá realizar os seguintes pasos (a partires do 30 de setembro, as baixas no réxime modular serán do curso completo, esgotando unha convocatoria):

Opción 1: sen certificado dixital nin DNI electrónico

  1. Descargar o formulario de baixa dende o enlace.
  2. Cubrir os datos, imprimir e asinar a man.
  3. Escanear e enviar por correo electrónico coa sinatura manuscrita, achegando ademais copia en formato PDF do DNI/NIE do interesado, ao seguinte enderezo 

IMPORTANTE: Só se tramitarán aquelas baixas remitidas dende o enderezo de correo electrónico que a persoa indicou no sobre de matrícula.

Opción 2: con certificado dixital ou DNI electrónico

  1. Descargar o formulario de baixa dende o enlace.
  2. Cubrir os datos e asinar.
  3. Enviar o documento asinado dixitalmente mediante o formulario que se atopa nesta mesma páxina, a continuación.
  4. Enviar copia do DNI mediante o formulario que se atopa nesta mesma páxina, a continuación.

Copia do teu DNI, polas dúas caras, en formato PDF.