Skip to main content

Ensino Secundario para Persoas Adultas

Título que se obtén

Graduado/a en Educación Secundaria Obrigatoria

Réximes nos que se imparte

  • Persoas adultas:
    • Luns a Vernres: 17:40 a 22:05

Destinatarios

Todas as persoas adultas maiores de 18 anos que desexen obter o título de graduado en educación secundaria. Excepcionalmente, poderán cursar estas ensinanzas persoas maiores de 16 anos que teñan un contrato de traballo ou estean en circunstancias excepcionais que lles impidan realizar estes estudos polo réxime ordinario.

Duración

A duración destes estudios é de un curso académico

Organización

Constan de cinco módulos de duración cuadrimestral. Cada un organízase en tres campos de coñecemento: ámbito de comunicación, ámbito de sociedade e ámbito científico-tecnolóxico.

Ámbito Horas semanais
CIENTIFÍCO TECNOLÓXICO 8
COMUNICACIÓN (Lingua estranxeira) 5 + 2
SOCIAL 4
Titoría ESA 1

Máis información