Skip to Content

Tecnoloxía

 

 

 

 

 

O departamento de Tecnoloxía crease no IES Lucus Augusti de Lugo no curso 1998/99 ao abeiro do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES.

Actualmente a área de Tecnoloxía ten atribuidas as seguintes materias:

 

ESO:
TECNOLOXÍA, (cursos 2º, 3º e 4º).
- TIC 4º ESO.
- PROGRAMACIÓN 1º e 2º ESO.
- INVESTIGACIÓN E T. DA INFORMACIÓN.

BAC:
- TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I
- TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
- ROBÓTICA.
- TIC I
- TIC II
- IMAXE E SON
- IMPRESIÓN 3D
- ELECTROTECNIA

 

 Ditas atribucións son as que se contemplan no Real Decreto 1834/2008, de 8 de novembro polo que se establecen as especialidades docentes dos corpos de catedráticos de ensinanza secundaria, de profesores de ensinanza secundaria e de profesores técnicos de formación profesional e se determinan as materias e módulos que deberá impartir o profesorado respectivo e no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, dítase en exercicio das competencias propias de Galicia no desenvolvemento dos aspectos básicos regulados a nivel estatal.

 

Xefe/a de departamento:  
Demetrio Hermida Castro

Horario de reunión semanal:    Xoves  de 19:20 a 20:10

Profesorado do departamento

  • Cazón Rivas, Carlos
  • Coro López, Rafael
  • Hermida Castro, Demetrio
  • Losada Vázquez, Eugenio
  • Seco Novo, César

 

 

 

 

Materia

Título do libro

Autor

ISBN

Editorial

 TECNOLOXÍA 2º ESO

E-Dixgal      

 TECNOLOXÍA 3º ESO

 E-Dixgal      

 TECNOLOXÍA 2º ESO 
(Bilíngüe)

E-Dixgal      
 TECNOLOXÍA 3º ESO (Bilíngüe)  E-Dixgal      

 TECNOLOXÍA

       

 TIC

       

 TIC I

Tecnologías de la Información y la comunicación I

Arturo Gómez, Eva Parr

 9788470635038

 DONOSTIARRA

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BAC

Francisco Silva Rodríguez

9788448611309

 McGraw Hill
TIC II

Tecnologías de la Información y la comunicación II

Arturo Gómez, Eva Parr

9788470635458  DONOSTIARRA
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

J. Antonio Fidalgo, M. Ramón

9788428333085 

  PARANINFO

 

 

 

 

 

 

 

 Sin concretar, á espera da evolución da situación de pandemia actual.

 

 

VER PROXECTO DIDÁCTICO PARA O CURSO 2021/22

. . . .


 

Distribuir contido


by Dr. Radut