Skip to Content

Erasmus-Programas Europeos.

ERASMUS - FCT

  

Departamento de Programas Europeos: ERASMUS-FCT

Pza. Pontevedra, 20 15003 A Coruña – Spain

Tel: +34 981 22 34 79

Fax: + 34 981 22 76 11

 

1.- Estructura do Departamento

 

Coordinador:

Felipe S. Gómez Taibo (felipegt@edu.xunta.es)

 

Coordinadora de FCT:

Belén Fernández Vázquez (belen@edu.xunta.es)

 

Titores:

Manuela Gómez Gómez (manuelagomez@edu.xunta.es)

Mª Teresa Rodríguez Navas (mtr-navas@edu.xunta.es)

Irene Gil Ruiz (gilruiz@edu.xunta.es)

Gemma Moreno González (morenogonzalez@edu.xunta.es)

 

2.- Oferta Educativa

 

O programa ERASMUS-FCT está destinado aos alumnos de Ciclos Formativos de Grao Superior. Desde os seguintes enlaces pódese acceder ao currículum de cada un dos ciclos:

 

-CS Guía, Información e Asistencia Turísticas

 

-CS Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos

 

 

3.- Recoñecemento académido (ECTS)

 

Os dous ciclos teñen a consideración de ensinanzas superiores. O seu equivalente nas Institución de Educación Superiores en Europa (HEI's: High Education Institution) son os “One Tier Degrees” ou “Short Cycle Degrees”.

 

A estructura académica de cada ciclo está configurada por unha serie de módulos formativos. Cada un deles ten un recoñecemento automático dun número variable de créditos ECTS. A suma de todos os módulos obtén un resultado de 120 créditos ECTS.

 

O módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) ten un recoñecemento de 22 créditos ECTS, xa sexa levado a cabo no réxime ordinario en España como a través do programa ERASMUS-FCT en terceiros países.

 

Enlace á web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte onde se informa dos suplementos Europass a los Títulos de FP (LOE)

 

http://todofp.es/todofp/orientacion-profesional/movilidad/Suplementos-Europass/-Qu--es-el-Suplemento-Europass-/Titulos-LOE.html

 

 

4.- Criterios de Selección de Alumnos para participar no programa ERASMUS-FCT

 

Cada ano académico ábrese un período, entre setembro e novembro, para que os alumnos poidan presentar a súa solicitude de participación no programa ERASMUS-FCT. O proceso de selección lévase a cabo ao longo do primeiro trimestre, de setembro a decembro, entre os alumnos de segundo curso.

 

O Departamento de Programas Europeos ERASMUS-FCT realiza unha selección entre os participantes consonte aos seguintes criterios.

 

4.1.- Nivel do idioma de traballo no destino de prácticas.

Os alumnos deben amosar un nivel no idioma de traballo suficiente para poder desenvolver o seu periodo de FCT-ERASMUS de xeito satisfactorio. Faise especial fincapé nas habilidades de expresión e comprensión oral. Non amosar o nivel mínimo necesario é causa eliminatoria do proceso de selección.

 

O nivel de idioma é avaliado a través dunha entrevista persoal. Para as linguas inglesa e francesa tense tamén en conta a nota obtida no módulo profesional correspondente.

 

4.2.- Grao de motivación e implicación na participación no programa ERASMUS-FCT

 

O grao de motivación e implicación é avaliado a través dunha entrevista persoal. Son especialmente valorados aqueles alumnos que presentan un proxecto de FCT-ERASMUS acordado ou consolidado cunha empresa internacional.

 

4.3.- Grao de madurez amosado durante o primeiro curso.

 

Para avaliar o grao de madurez amosado durante o primeiro curso avalíase o informe personalizado da totalidade do equipo docente.

 

4.4.- Expediente académico. Non poderán participar no programa:

 

Alumnos/as que teñan módulos pendentes de primeiro curso.

Alumnos/as que perdesen o dereito a avaliación continua durante o primeiro trimestre.

Alumnos/as, con máis dun módulo suspenso na avaliación parcial do primeiro trimestre.

 

 

 

 

5.- Calendario do Programa

 

1er ano:

 

Novembro: Erasmus-Day: Reunión Informativa cos alumnos de primeiro curso. Presentacións dos alumnos ERASMUS- FCT do ano anterior. Mesa redonda de preguntas e respostas.

 

Decembro: Recollida de Solicitudes de alumnos de primeiro

 

Xuño: Segunda reunión informativa: preparación de accións lingüisticas para o verán

 

 

2º ano:

 

Outubro: Reunión Informativa

 

Novembro: Probas de idiomas e entrevistas personais

 

Decembro: Avaliación e listado dos alumnos seleccionados

 

Xaneiro: Asignación de prazas

 

Febreiro-Marzo: Documentación e preparación da viaxe

 

Abril-Xuño: Estadía de prácticas ERASMUS-FCT

 

Xuño: Avaliación Final do Ciclo

 

Novembro: Participación como ex-alumnos no Erasmus-Day

 

 

6.- Financiación do programa e axudas

 

Os beneficiarios do programa obteñen financiación de tres fontes diversas:

 

6.1.- Subvención comunitaria: é unha axuda para sufragar gastos de viaxe e manutención (incluidos gastos de seguro e visado).

É unha cantidade variable de ano en ano. A modo orientativo, na última convocatoria o importe concedido foi de 300 euros/mes por alumno. Esta cantidade págase en dous prazos: un 80% antes da viaxe, e o 20% restante unha vez finalizada a estadía.

 

6.2.- Beca do MEC: na convocatoria anterior ascendeu a 150 euros/mes por alumno. Se o alumno é beneficiario dunha Beca de carácter xeral, dispón dunha axuda adicional de 150 euros/mes. É importante ter en conta que a beca recíbese aproximadamente un ano despois da estadía.

 

6.3.- Axuda ao transporte da Consellería de Eduación da Xunta de Galicia: na última convocatoria esta axuda ascendeu a un importe de aproximadamente 700 euros/alumno. Estes cartos recíbense poucos meses despois de finalizada a estadía.

 

 

 

 

 

Erasmus-FCT: 'Carta Erasmus'

 

 

 

 


 

Distribuir contido


by Dr. Radut