Evitar navegación.
Principal

Economía

Economía

Departamento de Economía

MEMBROS DO DEPARTAMENTO:

Ana Mª Catoira Domínguez (Xefa Departamento)

     

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE:

PROGRAMACIÓN Criterios Avaliación ACTUALIZADOS consultar AQUÍ                                 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA DA EMPRESA 2º BACH- TRABALLO DO 20 DE ABRIL AO 4 DE MAIO

Tareas de repaso da 1ª avaliación no archivo adxunto.

ECONOMÍA 4º ESO D

Traballo a realizar do 30 de marzo ao 3 de abril e do 14 de abril ao 18 de abril, no archivo adxunto.

In AEE- 4º ESO A

Traballo a realizar do 30 de marzo ao 3 de abril e do 14 de abril ao 18 de abril.

Realizar un esquema do punto 3 do tema 6. Actividades  3, 4, 5 e exercicios finais.

ECONOMÍA 1º BACH C

Traballo a realizar do 30 de marzo ao 3 de abril e do 14 de abril ao 18 de abril, no archivo adxunto

ECONOMÍA DA EMPRESA- 2º BACH C

Traballo a realizar do 30 de marzo ao 3 de abril e do 14 de abril ao 18 de abril, no archivo adxunto.

CONTACTO COA PROFESORA

O contacto coa profesora manterase a través do seguinte correo: nataliasanjose3@gmail.com

Economía 4º ESO D

Traballo a realizar durante a suspensión das clases:

Tema 7: ler e elaborar un mapa conceptual dos puntos 3 e 4.

Actividades: 5 (pax 120), 6 e7 (pax 122), 8 e 9 ( pax 125), 7,8,9,10,11 (pax 128)

Distribuir contenido