Bolsas do Ministerio de Educación para estudos post-obrigatorios (curso 2024-2025)

Poden solicitar estas bolsas os estudantes que se vaian matricular no curso 2023/2024 en estudos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade de distancia.

Prazo de presentación

Do 19 de marzo ao 10 de maio de 2024

Requisitos

Para ter dereito a bolsa deberán reunir os seguintes requisitos:

  • Posuír a nacionalidade española ou ser residente en España para alumnos doutras nacionalidades (coas particularidades que desenvolve a convocatoria).
  • Non posuír no momento de solicitar a bolsa un título de nivel igual ou superior ao dos estudos para os que se pide a bolsa.
  • Reunir o resto de requisitos académicos e económicos que especifica a convocatoria.

Presentación de solicitudes

A solicitude preséntase a través da páxina web do Ministerio de Educación e FP.

Instrucións

Consulta un resumo imprimible das instrucións para solicitar estas bolsas.