Sección do Sar (Santiago de Compostela)

IES do Sar (código do cetro: 15027319)
Rúa Curros Enriquez, s/n
15702  Santiago de Compostela
(A Coruña)
Teléfono 881 867162

Contacto: eoi.santiago.sar@edu.xunta.gal