Skip to Content

Organigrama

Organigrama

Organigrama

EQUIPO DIRECTIVO

 

DIRECTORA: Iria Sánchez Prieto

XEFA DE ESTUDOS: Marta Maceira Muiños

SECRETARIA: Olalla Sande Blanco 

 

CLAUSTRO DOCENTE

EDUCACIÓN INFANTIL

Nerea Paz Sar

Titora 4ºA (3 anos)

Manuel Meijide Cao

Titor 4º B (3 anos)

Ana Rodríguez Cao

Titora 5ºA (4 anos)

Jessica Gómez Ponte

Titora 5ºB (4 anos) e Coordinadora do Equipo de 2º ciclo de Educación Infantil

Mª José Rivadulla Couso

(Adriana Seoane Montes)

Titora 6ºA (5 anos)

Olalla Sande Blanco

Titora 6ºB (5 anos)

Pilar Meneses García

Mestra de apoio

Iria Sánchez Prieto

Mestra de apoio

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Vanesa Regueiro Santos

(Debora Paz Cotón)

Titora 1ºA

María García Calvo

Titora 1ºB

Tania Garaboa Gestal

(Alba Ramos Vizcaíno)

Titora 1ºC

Verónica Martínez Grandío       

Titora 2ºA e Coordinadora do 1º ciclo E.P

María Lesta Seoane

Titora 2ºB

Carlos Rodríguez Rodríguez

Titor 2ºC e Coordinador do Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Mª José Zapata Amor

Titora 3ºA

Mª Carmen Pardo Lale

Titora 3ºB

Beatriz Moscoso López

Titora 3ºC

Cristina Pedreira Fuentes

Titora 4ºA e Coordinadora do 2º ciclo E.P

Patricia Pena Barbeito

Titora 4ºB

Mª Viviana París Sánchez

Titora 4ºC

Gema Silvares Fonte

Titora 5ºA

Nicole García Moledo

Titor 5ºB e Coordinadora de biblioteca

Andrea Méndez Cores

Titora 5ºC e Coordinadora do 3º ciclo E.P

Alba Rivas Candal

(Mª del Mar Domínguez Pacheco)

Titora 6ºA 

Sara Parga Pérez

Titora 6ºB e Coordinadora do Equipo de Convivencia e Benestar

Alberto López Muñiz

Titora 6ºC e Coordinador do Equipo de Medioambiente e reciclaxe

 

ESPECIALISTAS

Borja López Muiños

Mestre especialista en Educación Física e Coordinador e-Dixgal

David Morán Martínez

Mestre especialista en Educación Física

Leticia Sotelo Chausson

Mestra especialista en música e Coordinadora do Equipo TIC

Rocío Calvelo Moledo

Mestra especialista en música e mestra apoio en Educación Infantil

Marta Maceira Muiños

Mestra especialista en lingua estranxeira inglesa

María Otero Desendre

Mestra especialista en lingua estranxeira inglesa

Nuria Pedreira del Río

 Mestra especialista en lingua estranxeira inglesa (itinerante)

Eva María López Díaz

 Xefa do Departamento de Orientación

Lidia Bello Novo

Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica

Emilio González Villamil

Mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica

Víctor Caamaño Huelin

(Sabela Pastoriza Infante)

Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica (itinerante)

María Ángela Precedo No

Mestra especialista en Audición e Linguaxe

Marta López Geada

Mestra especialista en Audición e Linguaxe (itinerante)

Mª José Millán Martínez

Mestra de relixión e coordinadora do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares

Mª Teresa del Río Boquete

 Relixión (itinerante)

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Iria Sánchez Prieto

Directora

Marta Maceira Muiños

Xefa de Estudos 

Jessica Gómez Ponte

Coordinadora do Equipo de Educación Infantil

Verónica Martínez Grandío       

Coordinadora do 1º ciclo de Educación Primaria

Cristina Pedreira Fuentes

Coordinadora do 2º ciclo de Educación Primaria

Andrea Méndez Cores

Coordinadora do 3º ciclo de Educación Primaria

María José Millán Martínez

Coordinadora do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares

Nicole García Moledo

Coordinadora do Equipo de biblioteca

Carlos Rodríguez Rodríguez

Coodinador do Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Sara Parga Pérez

Coordinadora do Equipo de Convivencia e Benestar

Alberto López Muñiz

Coordinador do Equipo de Medioambiente e reciclaxe

Leticia Sotelo Chausson

Coordinador do Equipo TIC

 Eva María López Díaz

Xefa do Departamento de Orientación

 Lidia Bello Novo

Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica

Emilio González Villamil

Mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica

   

Víctor Caamaño Huelin

Sabela Pastoriza Infante

Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica

Mª Ángela Precedo No

Mestra especialista en Audición e Linguaxe

Marta López Geada

Mestra especialista en Audición e Linguaxe

 

COMISIÓN ECONÓMICA

Iria Sánchez Prieto

Directora

Olalla Sande Blanco

Secretaria

Beatriz Moscoso López

Representante docente

Carlos Rodríguez Rodríguez

Representantes das familias

     

COMISIÓN DO COMEDOR ESCOLAR

Iria Sánchez Prieto

Directora

Olalla Sande Blanco

Secretaria

Beatriz Moscoso López

Representante docente

Carlos Rodríguez Rodríguez

Representante das familias

María Otero Desendre

Encargada do comedor escolar


 

 

EQUIPO NON DOCENTE

María de los Ángeles Méndez Gómez

 Administrativa

Iván García García

 Conserxe

  Pilar Orgueira Rey

 Persoal auxiliar coidador

José Manuel Díaz Sánchez

 Persoal auxiliar coidador 

Adrián Viñas Nión

 Persoal de comedor

Mª Esperanza Mesejo Vázquez

 Persoal do comedor

Mª José Pena Brañas

 Persoal do comedor

Mónica Pita Rodríguez

 Persoal do comedor

Mª Esther Roca Vázquez

 Persoal do comedor

Mª Sol Eirís Villamisar

 Persoal de limpeza

Verónica González Bello

 Persoal de limpeza

María Isabel Roel Bao

 Persoal de limpeza

María Carmen Sánchez Lozano

 Persoal de limpeza

 

 

 

 
Distribuir contenido


by Dr. Radut