Actualización #bescolaresgalAbertas - Carta de navegación curso 2020/21

 

Actualización do documento de xuño de 2020 a partir das Instrucións do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e RR. HH. en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares e o Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Os equipos de biblioteca empezan a achegar propostas cos protocolos para o inicio de curso:
 

 

.