#bescolaresgalAbertas - Carta de Navegación curso 2020/2021

Á vista das necesidades observadas durante o periodo da suspensión da actividade educativa presencial cómpre iniciar un periodo de reflexión por parte dos axentes implicados nos programas de desenvolvemento das bibliotecas escolares e fomento da lectura: equipos de biblioteca e Asesoría de bibliotecas escolares, especialmente.
A Asesoría elaborou  dous documentos que convidan á reflexión sobre o feito nestes meses e a valoración dos aspectos a ter en conta na planificación do curso 2020/2021:
Os equipos de biblioteca empezan a achegar propostas con protocolos para o remate deste curso e o inicio do próximo: