RECURSOS KOHA

Funcionamento Koha

 

Preguntas  frecuentes 

 

Búqueda simple

Búsqueda avanzada

 

Préstamos

Renovar un préstamo

Devolucións

Reservas

Cargar cubertas

Calendario

Imprimir códigos de barras e tejuelos

Imprimir carnés

Informes

Localizar e alta usuario

Localizar e modificar usuario

 

Manual funcional Koha

 

Guías Rápidas

Modificar datos de acceso dun usuario

Localizar un código de barras

Crear unha lista

Impresión de códigos de barras entre dúas datas

Dar de alta un usuario

Dar de alta un exemplar

Catalogación derivada dentro da rede

Catalogación derivada fóra da rede

Manual Koha

 

Webinars formativos Koha

 

Mochilas viaxeiras

Código de acceso: bpU9vGt@

 

Préstamos de aulas e listas de bibliográficos

Código de acceso: 2kb?!Tkv

 

Informes (execución e descarga) e informe de atrasos

Código de acceso: *tT@f9V9

 

Itinerario lector

Código de acceso: $z?V&7G!

 

OPAC e informes de reservas

Código de acceso: !$851jS5

 

Carga de imaxes e creador de etiquetas

Código de acceso: 7+ucjeqR

 

Alta de exemplares, alta múltiple de exemplares e duplicar exemplares

Código de acceso: zM%*acY8

 

Calendario e cubertas

Código de acceso: 9n4w.9kn

 

Creador de carnés e listas de usuarios

Código de acceso: @ks63%Sn

 

Proceso de catalogación

Código de acceso: u5icG5$x