KOHA - Bescolares: Soporte técnico

As bibliotecas escolares informatizadas co programa Koha-Bescolares, da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, poden acceder ao servizo técnico en relación con esta aplicación informática a través do CAU PERIFÉRICO (Centro de Atención a Usuarios Periférico ou de nivel específico), da Xunta de Galicia. Os datos de contacto son os seguintes: