Gallego

G1801082 Webs dinámicas: Moodle (Administración)

Summary: 
Nova actividade formativa en Platega
Gallego

A actividade formativa G1801082 Webs Dinámicas: Moodle (Administración) desenvolverase en Platega entre o 15 de marzo e o 15 de maio de 2019..

Competencias profesionais:

Competente en TIC - Ferramentas institucionais: EVA e CMS, Abalar, E-Dixgal.

Membro dunha organización - Xestión administrativa de centro e calidade.

Horas: 30 (na Rede)

Obxectivos:

1.Adquirir a competencia necesaria para a administración da aplicación Moodle do proxecto Webs Dinámicas da Consellería de Educación.

2.Adquirir a autonomía na configuración avanzada das funcionalidades da aula virtual para axustala ás necesidades do centro e do profesorado.

3.Fomentar o uso por parte do profesorado do centro das ferramentas da aula virtual e solucionar as dúbidas que se lles presenten.

Contidos:

1.O proxecto webs dinámicas: Moodle.

2.Aspecto e estrutura da aula virtual. Páxina principal. Categorías. Temas. Idiomas.

3.Xestión de usuarios e permisos.

4.Creación e xestión de cursos.

5.Xestión de participantes nos cursos.

6.Copias de seguridade.

7.Xestión dos módulos de actividade.

8.Configuración do sistema de cualificacións e do informe de cualificacións.

9.Configuracións para o envío de ficheiros.

10.Configuración para a limpeza da aula virtual.

11.Políticas de seguranza. Contrasinais.

 

Máis información e inscricións en Fprofe

Moodle administración
Moodle administración

G1801035 Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencias. Plan de Emerxencia-Evacuación

Summary: 
Actividade formativa promovida polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Gallego

Prazas libres na actividade formativa G1801035 Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencias. Plan de Emerxencia-Evacuación.

A actividade desenvólvese en Platega entre o 11 de febreiro e 25 de marzo.

Competencias profesionais

Membro dunha organización - Centros saudábeis e seguridade integral.

Membro dunha organización - Normativa.

Horas: 30 (na Rede)

Obxectivos:

1.Proporcionar unha formación específica, teórica e práctica en materia de prevención de riscos laborais.

2.Facilitar unha cultura preventiva e coñecementos para actuar como axente activo na elaboración, implantación e seguimento do plan de emerxencia-evacuación.

3.Coñecer os riscos específicos e a súa prevención no centro educativo e adquirir os coñecementos precisos para a elaboración do plan.

Contidos:

1.Módulo 1: Análise, xestión e planificación dos riscos laborais e medidas de emerxencia nos centros educativos.

   1.1.UD 1: Nocións básicas (a Lei de Prevención de Riscos Laborais).

   1.2.UD 2: Análise dos riscos, redacción e implantación das medidas de emerxencia.

   1.3.UD 3:  O risco de incendio: lume, tipos, prevención e protección e primeiros auxilios.

2.Módulo 2: O Plan de Emerxencia-Evacuación.

   2.1.UD 4: Identificación dos titulares e do emprazamento da actividade. Descrición da actividade e do medio físico no que se desenvolve.

   2.2.UD 5: Inventario, análise e avaliación de riscos. Inventario e descrición das medidas e medios de protección. Programa de mantemento das instalacións.

   2.3.UD 6: Plan de actuación ante emerxencias. Integración do plan noutros de ámbito superior. Implantación. Mantemento do plan.

 

Máis información en Fprofe

Plan Emerxencia-Evacuación
Plan Emerxencia-Evacuación

G1801035 Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencias. Plan de Emerxencia-Evacuación

Gallego
Summary: 
Actividade formativa promovida polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Prazas libres na actividade formativa G1801035 Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencias. Plan de Emerxencia-Evacuación.

A actividade desenvólvese en Platega entre o 11 de febreiro e 25 de marzo.

Competencias profesionais

Membro dunha organización - Centros saudábeis e seguridade integral.

Membro dunha organización - Normativa.

Horas: 30 (na Rede)

Obxectivos:

1.Proporcionar unha formación específica, teórica e práctica en materia de prevención de riscos laborais.

2.Facilitar unha cultura preventiva e coñecementos para actuar como axente activo na elaboración, implantación e seguimento do plan de emerxencia-evacuación.

3.Coñecer os riscos específicos e a súa prevención no centro educativo e adquirir os coñecementos precisos para a elaboración do plan.

Contidos:

1.Módulo 1: Análise, xestión e planificación dos riscos laborais e medidas de emerxencia nos centros educativos.

   1.1.UD 1: Nocións básicas (a Lei de Prevención de Riscos Laborais).

   1.2.UD 2: Análise dos riscos, redacción e implantación das medidas de emerxencia.

   1.3.UD 3:  O risco de incendio: lume, tipos, prevención e protección e primeiros auxilios.

2.Módulo 2: O Plan de Emerxencia-Evacuación.

   2.1.UD 4: Identificación dos titulares e do emprazamento da actividade. Descrición da actividade e do medio físico no que se desenvolve.

   2.2.UD 5: Inventario, análise e avaliación de riscos. Inventario e descrición das medidas e medios de protección. Programa de mantemento das instalacións.

   2.3.UD 6: Plan de actuación ante emerxencias. Integración do plan noutros de ámbito superior. Implantación. Mantemento do plan.

 

Máis información en Fprofe

Plan Emerxencia-Evacuación
Plan Emerxencia-Evacuación

S1802057 Formación avanzada no EVA E-Dixgal

Gallego

Os obxectivos son os seguintes:

1.Familiarizar ao profesorado co entorno virtual de aprendizaxe do proxecto E-DIXGAL.

2.Publicar recursos e actividades no EVA, tanto de produción propia como procedentes da oferta editorial.

3.Mostrar as posibilidades do EVA para a avaliación e a comunicación co alumnado.

Data de inicio: 14 de febreiro

Data de fin: 14 de marzo

Lugar de celebración: CAFI

Número de horas: 12h

Enlace a fprofe : https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=93255

E-Dixgal avanzado
E-Dixgal avanzado

S1802056 Introdución ao EVA E-Dixgal

Summary: 
Nova actividade dirixida a profesorado interesado en E-Dixgal
Gallego

Os obxectivos desta actividade son os seguintes:

1.Familiarizar ao profesorado co entorno virtual de aprendizaxe do proxecto E-DIXGAL.
2.Publicar recursos e actividades no EVA, tanto de produción propia como procedentes da oferta editorial.
3.Mostrar as posibilidades do EVA para a avaliación e a comunicación co alumnado.

Data de comezo: 18 de febreiro

Data de finalización: 28 de febreiro

Lugar de celebración: CAFI

Número de horas do curso: 12h

Enlace a fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=93254

E-Dixgal
E-Dixgal

G1802068 - Camilo José Cela, a obra dun premio Nobel

Summary: 
Trinta aniversario da concesión do premio Nobel
Gallego

Co Curso Camilo José Cela, a obra dun premio nobel que se celebra o 2 de febreiro, preténdese introducir a literatura española de posguerra,  así como adquirir e ampliar coñecementos sobre a obra de Camilo José Cela. Destacar a importancia de Camilo José Cela na literatura española da segunda metade do século XX e afondar na súa narrativa pola que se lle concedeu o Premio Nobel en 1989.
Por último, tamén se trata de achegar estratexias para iniciar e consolidar a escritura ou a expresión artística nos alumnos como vehículos de expresión de sucesos, ideas e sentimentos.

Programa da actividade

Sábado 2 de febreiro – mañá

- 10:00 a 10:10 – Inauguración da actividade

- 10:10 a 11:00 – A biografía dun nobel - Francisco Blanco Sanmartín

- 11:00 a 12:00 – Singradura pola súa narrativa - Luis Iglesias Feijoo

- 12:00 a 12:20 – Pausa.

- 12:20 a 13:20 – Presentación do recurso interactivo para as aulas Camilo José Cela, un creador total realizado por Ana María Platas Tasende en colaboración coa FPGCJC e co patrocinio da Fundación Barrié.

- 13:20 a 14:00 – Ruta Literaria Del miño al Bidasoa - Covadonga Rodríguez

 

Sábado 2 de febreiro – tarde:

- 16:00-17:45 – Visita ao Museo Camilo José Cela - Covadonga Rodríguez

- 17:45-18:45 – Obradoiro “Trivial celiano” - Covadonga Rodríguez

 

Ligazón para acceder ao curso en fprofe.

 

Camilo José Cela

S1801032 Advanced speaking workshop. Sharing and caring

Summary: 
Obradoiro de conversa. Nivel superior
Gallego

Referencia: S1801032
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  04/04/2019  -  23/05/2019
Lugar: Centro Autonómico de Formación e innovación, Santiago de Compostela
Prazas:  25
Observacións prazas: Imprescindible ter un nivel C1.

Obxectivos

1.Desenvolver as competencias profesionais docentes en inglés a través da conversa.

2.Tomar conciencia das distintas ferramentas tecnolóxicas e recursos, impresos e en Rede, de alto valor educativo.

3.Poñer en práctica técnicas de aprendizaxe cooperativa innovadoras e de probada eficacia na aula.

Contidos

1.Análise de competencias profesionais dos docentes que imparten a súa materia en inglés.

2.Revisión de ferramentas tecnolóxicas de fácil manexo e cun alto valor pedagóxico.

Temporalización

04/04/2019 18:00  -  21:00 - Javier Cerdeira Penelas
11/04/2019 18:00  -  21:00 - Javier Cerdeira Penelas
25/04/2019 18:00  -  21:00 - Javier Cerdeira Penelas
02/05/2019 18:00  -  21:00 - Javier Cerdeira Penelas
09/05/2019 18:00  -  21:00 - Javier Cerdeira Penelas
16/05/2019 18:00  -  21:00 - Javier Cerdeira Penelas
23/05/2019 18:00  -  20:00 - Javier Cerdeira Penelas

 

Ligazón para acceder á actividade en fprofe

 

 

 

Speaking workshop
Speaking workshop

S1803003 Comunicar en igualdade

Summary: 
Con esta actividade proponse ao profesorado unha metodoloxía innovadora a partir da creación de imaxe e video coa que se pretende que as mensaxes en prol da igualdade cheguen de maneira efectiva ao alumnado dos centros educativos.
Gallego

OBXECTIVOS

1.Dominar a linguaxe inclusiva como modo natural de comunicación.

2.Recoñecer estereotipos de xénero nos distintos produtos culturais (cine, arte, literatura, música, publicidade, prensa etc)

3.Realizar produtos de comunicación social libres de estereotipos de xénero.

MODALIDADE: Mixta

DURACIÓN: 50 horas (30 presenciais  20 na Rede)

LUGAR: CAFI

DATA DE INICIO: 6 de febreiro

DATA DE FIN: 24 de abril

Comunicar en igualdade
Linguaxe inclusiva

S1801038 Aproximación ao tratamento integrado de linguas

Gallego

O Tratamento Integrado de Linguas (TIL) consiste na elaboración dunha programación didáctica consensuada para as linguas vehiculares dun centro. Esta programación debe partir de presupostos accesibles ao alumnado e dunha metodoloxía común. O seu principal obxectivo é facilitar as transferencias lingüísticas entre idiomas e, en definitiva, mellorar a calidade do proceso de ensino-aprendizaxe.

Para acadar estes obxectivos é necesario adaptar a metodoloxía tradicional de ensino nas aulas, sendo o enfoque comunicativo o método máis axeitado para o ensino de linguas. Así, ponse en marcha o traballo por tarefas ou proxectos, isto é, a realización de pequenas actividades ou accións conectadas entre si que teñen como fin último a elaboración dunha tarefa final. Para lograr o obxectivo último, é necesario resolver cada actividade, superar as dificultades e descoñecemento sobre o tema en cuestión e cohesionar cada coñecemento obtido para dar coa resposta última do proxecto. Cada tarefa que se leve a cabo debe organizarse de maneira que se potencien e reforcen os estándares de comprensión lingüística(oral e escrita) e produción lingüística (textual, oral e interacción).

Para aplicar o TIL é necesario revisar os documentos marco do centro e adaptalos á nova metodoloxía. Máis concretamente, o Proxecto Lingüístico de Centro debe ser un documento elaborado e coordinado polo profesorado de diferentes linguas. Deste xeito, darase conta da realidade lingüística de docentes e discentes, a cal se adaptará e coordinará coas linguas vehiculares do centro educativo. O obxectivo desta relación entre linguas faladas-linguas ensinadas é a mellora do dominio funcional dos alumnos e alumnas no ámbito das linguas. En definitiva, é necesario a revisión da planificación integrada da ensinanza de linguas.

Neste curso pretendemos achegar unha serie de experiencias de diversos centros que traballaron o TIL nos últimos anos.

O programa é o seguinte:

- 31-01-19 (18:00-21:00) - Mercedes Queixas Zas (CPI Alcalde Xosé Pichel, Coristanco)

- 07-02-19 (18:00-21:00) - Rosalía Fernández Rial (CPI As Revoltas, Cabana de Bergantiños)

- 14-02-19 (18:00-20:00) - María Asunción del Valle Cortiñas (CPI Plurilingüe O Cruce, Cerceda) e Sandra Villar Giner (IES Rego de Trabe, Culleredo)

- 21-02-19 (18:00-21:00) - Jesús María Mosquera Baamonde (CRA de Santa Comba)

- 07-03-19 (18:00-21:00) - Ana María Rial Aparicio (IES Aquis Celenis, Caldas de Reis)

- 14-03-19 (18:00-21:00) - Sofía C. Rama Lorenzo, María González González, Sonia Ortigueira, Paz Plaza Sixto, Ana Rivas, María C. Rodríguez Varela, Luisa Sáenz-Díez, Xabier Vázquez Parcero e Amparo Cereixo (IES Félix Muriel, Rianxo)

O lugar de celebración é o Salón de Actos do CIFP Compostela en Santiago de Compostela.

 

 

TIL
TIL

S1802021 Atención a urxencias sanitarias para familias

Summary: 
Nova actividade para as familias adicada á atención de urxencias sanitarias e aplicación dos primeiros auxilios, con especial atención á manobra do RCP e o manexo do DESA
Gallego

Durante os últimos anos houbo unha importante sensibilización da poboación cara aos métodos e as técnicas de atención inicial nas situacións de emerxencia.

O feito de que a cidadanía saiba realizar manobras de primeiros auxilios e reanimación, permite diminuír os tempos de asistencia aumentando as posibilidades de éxito nunha intervención favorecendo así o resultado final do accidentado.

Unha rápida chamada a emerxencias sabendo informar correctamente sobre a circunstancia á que nos enfrontamos así como unha actuación rápida de primeiros auxilios, que permitirá poder manter ao accidentado en condicións adecuadas ata a chegada do persoal sanitario.

Entendemos por primeiros auxilios a atención inmediata que se lle dá a unha persoa enferma, lesionada ou accidentada no lugar dos acontecementos, antes de ser atendido por persoal sanitario ou trasladado a un centro asistencial ou hospitalario.

DATAS DE REALIZACIÓN

17-01-2019 (Carlos Prados e Fernando Souto)

     - 17:00 - 17:15 - Presentación, introdución e obxectivos.

     - 17:15 - 20:00 - RCP básica - Desobstrución da vía aérea - Posición lateral de seguridade - Coñecemento e manexo dunDESA (desfibrilador externo semiautomático)

23-01-2019 (Patricia Giráldez e Fernando Souto)

     - 17:00 - 18:30 - RCP básica - DESA integrada - Avaliación RCP básica e DESA integrada

     - 18:30 - 20:00 - Obradoiro de manexo de intoxicacións (contacto cutáneo, contacto ocular, inxesta de substancias tóxicas) - Queimaduras e escaldaduras

30-01-2019 (Carlos Prados e Fernando Souto)

     - 17:00 - 19:30 - Obradoiro de manexo de escenarios clínicos (diabetes, anafilaxia, convulsións, dificultade respiratoria...) - Inmobilización, vendaxes, feridas menores.

     - 19:30 - 20:00 - Dúbidas comentarios e conclusións

 

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS XERAIS

 • Coñecer e dominar as técnicas de primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias definidas no protocolo da Consellería

 • Ser quen de actuar de xeito eficiente e seguro en caso de incidencias urxentes que afecten á saúde da Comunidade Educativa 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 • Saber iniciar a cadea de supervivencia

 • Coñecer a manobra da RCP básica

 • Manexar adecuadamente un desfibrilador externo semiautomático

 • Ser capaz de recoñecer unha parada cardiorrespiratoria, desobstruír unha vía aérea e empregar a posición lateral de seguridade.

 • Saber como actuar ante intoxicacións, queimaduras e escaldaduras.

 • Ser capaz de manexar diferentes escenarios clínicos

 • Coñecer como realizar unha inmobilización, unha vendaxe e como tratar feridas menores.

CONTIDOS

 • Primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias no ámbito educativo: protocolos de actuación.

 • Rexistro, xestión e notificación de urxencias sanitarias no ámbito educativo

Atención a urxencias sanitarias
Urxencias sanitarias