Gallego

G1802069 Roteiro Federico García Lorca en Galicia

Summary: 
Roteiro literario por Galicia da man de Federico García Lorca
Gallego

O Departamento de Linguas do CAFI pon en marcha unha nova actividade que, baixo o título de Roteiro Federico García Lorca en Galicia, percorrerá os principais espazos vinculados a Lorca nas súas viaxes a Galicia. Faremos diversas paradas en sitios emblemáticos onde se lerán ou recitarán diferentes textos e se achegará información da vinculación dese espazo co noso autor.

 

 • En lugo, da man de Henrique Alvarellos percorreremos os seguintes puntos: Catedral (primeira viaxe), Praza do Campo (primeira viaxe), Igrexa de San Domingo e San Francisco (primeira vaixe), Rúa San Marcos (tenda de fonógrafos de Luís Manteiga, cuarta viaxe), Deputación Provincial (cuarta viaxe), Rúa Quiroga Ballesteros (casa de Ramón Martínez López, cuarta vaixe) e a Muralla (primeira viaxe) e Hotel Méndez Núñez (primeira e cuarta viaxe).

 

 • Na Coruña, con Pedro Feal visitaremos a Porta Rel (primeira viaxe),  Igrexa de Santiago (primeira vaixe), Capitanía (primeira viaxe), Praza de María Pita (primeira e terceira viaxe), Teatro Rosalía de Castro (segunda e terceira viaxe) e a Torre de Hércules (primeira viaxe).

 

 • En Compostela, da man de Henrique Alvarellos adaremos pola Rúa do Vilar (primeira viaxe), Catedral (primeira viaxe), Praza da Quintana  (segunda e terceira viaxe), Bar Viño (segunda viaxe), A Ferradura (primeira e segunda viaxe), Praza do Hospital (primeira viaxe), San Martiño Pinario (primeira viaxe), Praza da Inmaculada (segunda viaxe), Arco Pazo de Xelmírez (segunda viaxe),San Francisco (primeira viaxe), San Paio de Antealtares (primeira viaxe), Colexiata do Sar (primeira viaxe), Fonseca (primeira viaxe) e San Domingos de Bonaval (primeira e segunda viaxe).

 

A data de realización da actividade será o 6 de abril de 2019.

O Código en fprofe para pode apuntarse é  G1802069.

 

 

 

 

,

 

Roteiro Federico García Lorca en Galicia
Lorca en Compostela

G1802012 Xornadas de Educación Inclusiva. Curso 2018-2019

Summary: 
Actividade formativa dirixida a todo o profesorado que imparte docencia nos niveis non universitarios na que darán a coñecer prácticas inclusivas e se favorecerá o contacto dos centros educativos coas entidades con convenio que prestan atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo.
Gallego

DATA: 30 de marzo.

LUGAR: Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia

 

A actividade ten por obxecto divulgar experiencias inclusivas na comunidade autónoma e promover a participación da comunidade escolar para favorecer a atención á diversidade de todo o alumnado.

 

Educación inclusiva
Educación inclusiva

G1814001 XX Foro galego de educación en igualdade. Plan Proxecta. Curso 2018-2019

Summary: 
O XX Foro Galego de educaión para a igualdade é unha actividade complementaria ao Plan Proxecta que se organiza desde a Secretaría Xeral de Igualdadade.
Gallego

DATAS: Venres 5 e sábado 6 de abril.

LUGAR: EGAP-Santiago de Compostela.

OBXECTIVOS:

1.Fomentar unha cultura de emprendemento, creatividade, innovación e excelencia.

2.Impulsar a iniciativa e participación activa do alumnado nos procesos de aprendizaxe como factor de transformación social.

3.Integrar a perspectiva feminina e masculina no traballo docente.

CONTIDOS:

1.Aplicación da perspectiva de xénero na promoción de actitudes e habilidades que configuran o talento: liderado, iniciativa e autonomía persoal.

2.Integración da variable xénero nas iniciativas para o fomento da creatividade persoal e social e da cultura emprendedora.

XX Foro galego de igualdade
XX Foro galego de igualdade

G1802037 - Trinity College. GESE grados 7 a 9. Nivel B2

Summary: 
Trinity College. GESE grados 7 a 9. Nivel B2
Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ten interese en lle facilitar ao profesorado, preferentemente vinculados aos programas plurilingües e centros bilingües, a posibilidade de certificar o seu nivel de inglés a través dun sistema de acreditación externa. Para tal efecto, co obxecto de avaliar o nivel de inglés, a Consellería dará a oportunidade de presentarse aos seguintes exames desenvoltos polo Trinity College.

 

Trinity College. GESE grados 7 a 9. Nivel B2

- Código en fprofe: G1802037

- Ligazón a fprofe

- Temporalización: proba oral de, aproximadamente, 25-30 minutos que se desenvolverá entre o 06/05/2019 e o 10/05/2019. Cada participante será convocado para a realización desta proba un día desa semana e en intervalos, aproximativos, 30 minutos polo que deberá chegar cunha antelación de 30 m.

- Data límite de inscrición: 20/03/2018

- Lugar de celebración: Aulas 12 e 13 do CAFI en Santiago de Compostela

- Número de prazas: 100

Trinity College
Trinity College. GESE grados 7 a 9. Nivel B2

S1801076 Pensamento visual (visual thinking) como estratexia de aprendizaxe

Summary: 
No terceiro trimestre terá lugar no CAFI o curso Pensamento visual (visual thinking) como estratexia de aprendizaxe para o profesorado de ensino secundario e mestres.
Gallego

Referencia en fprofe: S1801076

Data límite de inscrición: 15 de marzo de 2019

Lugar de celebración: CAFI - Santiago de Compostela

Localización do CAFI: Ligazón

Prazas:  15

Duración: 15 horas presenciais e 5 horas non presenciais

Temporalización: do 24/04 ao 16/05

Obxectivos

1. Coñecer o pensamento visual como estratexia de aprendizaxe.

2. Analizar a aplicación en aula do pensamento visual.

3. Poñer en práctica estratexias de pensamento visual.

Contidos

1. Pensamento visual e aprendizaxe.

2. Elementos e recursos do pensamento visual.

3. Posibilidades na aplicación en aula do pensamento visual.

S1801076 - Pensamento visual (visual thinking) como estrataxia de aprendizaxe
S1801076 - Pensamento visual (visual thinking) como estrataxia de aprendizaxe

ComunicaTedu 2018-2019

Summary: 
Nova edición do concurso de oratoria
Gallego

Resolución do 28 de febreiro de 2019 pola que se regula o concurso de oratoria ComunicaTedu, que dedica esta edición á igualdade e á prevención da violencia de xénero. Pódese consultar a convocatoria e os anexos relacionados (solicitude e regulamento) na ligazón desta mensaxe. Respecto da convocatoria do curso anterior, cambia a temática do concurso, amplíase a participación a 1º de bacharelato, amplíase a constitución dos equipos e aumentan as categorías dos premios.

Prazo de solicitude: venres 1/03/2019 - luns 25/03/2019
Centros destinatarios: centros públicos que impartan ESO ou 1º de bacharelato.
Premios para os centros gañadores:

 • categoría A (ESO): 1º premio (2.000 €), 2º premio (1.500 €).
 • categoría B (bacharelato): 1º premio (2.000 €), 2º premio (1.500 €).

Para obter máis información pódese consultar no teléfono 881 997 598 (Mónica Baleirón) ou no enderezo electrónico comunicatedu@edu.xunta.gal.

Máis información na ligazón.

comunicaTedu 2018-19
comunicaTedu 2018-19

G1802005 - Xornada Educación Dixital

Summary: 
Conferencias, experiencias de centros, obradoiros, debates... Tecnoloxía e educación nunha xornada que terá lugar o sábado 23 de marzo. INSCRÍBETE EN FPROFE! (código G1802005)
Gallego

Aínda está aberto o prazo para inscribirse na Xornada Educación Dixital 2018-2019 que terá lugar o sábado 23 de marzo en Santiago de Compostela. Tecnoloxía, competencia dixital, creatividade, robótica, audiovisuais, pensamento visual, xogos de fuga... e moitas máis temáticas estarán presentes nesta xornada. 

Obxectivos:

1.Promover o intercambio de experiencias e boas prácticas con tecnoloxía dixital.
2.Impulsar e apoiar o compromiso do profesorado na aplicación das tecnoloxías dixitais aos procesos de ensino-aprendizaxe.
3.Reflexionar sobre as propostas metodolóxicas que contribuirán a unha mellor integración das tecnoloxías na aula e nos centros educativos.

Esta xornada pretende, como en edicións anteriores, visibilizar boas prácticas de centros educativos da nosa comunidade.

Inscríbete en Fprofe!

G1802005 Educación Dixital
G1802005 Educación Dixital

Preparación das probas de certificación das EEOOII

Gallego

Se ata agora estiveches sen tempo para preparar as probas de certificación das EEOOII, agora é o teu momento. Xa non hai escusa. Tes ao teu dispor varios cursos para formarte e abordar estas probas en Santiago de Compostela.

 

Os participantes familiarizaranse coas características, formato e avaliación das pruebas de certificación dos niveis e linguas ofertadas,realizarando exercicios de preparación para superar estas que, polas súas características, supoñen certa dificultade e requiren dun adestramento específico.

 

 • Inglés - Nivel B1 - S1801182
  • Día: martes
  • Datas: marzo (12 - 26), abril (2 - 9 - 23 - 30); maio (7 - 14 - 21 - 28)
  • Horario: de 16:00 a 20:00 h
  • Lugar: Aula 12 do CAFI
  • Profesora: Raquel Torrejón
  • Ligazón para acceder ao curso en fprofe.

 

 • Inglés - Nivel B2 - S1801183
  • Día: xoves
  • Datas: marzo (7 - 14 - 21 - 28), abril (4 - 11 - 25); maio (2 - 9 - 16)
  • Horario: de 17:00 a 21:00 h
  • Lugar: Aula 13 e 12 do CAFI
  • Profesor: Javier Villanueva
  • Ligazón para acceder ao curso en fprofe.

 

 • Inglés - Nivel C1 - S1801184
  • Día: xoves
  • Datas: marzo (7 - 14 - 21 - 28), abril (4 - 11 - 25); maio (2 - 9 - 16)
  • Horario: de 16:00 a 20:00 h
  • Lugar: Aulas 7, 8 12 da EGAP
  • Profesora: Dolores Gómez
  • Ligazón para acceder ao curso en fprofe.

 

 • Inglés - Nivel C2 - S1801185
  • Día: xoves
  • Datas: marzo (7 - 14 - 21 - 28), abril (4 - 11 - 25); maio (2 - 9 - 16)
  • Horario: de 16:00 a 20:00 h
  • Lugar: Aula 12 e biblioteca do CAFI
  • Profesor: Paul Herrón
  • Ligazón para acceder ao curso en fprofe.

 

 • Francés - Nivel B2 - S1801179
  • Día: mércores e algún martes
  • Datas:
   • marzo (mércores) 13 - 20 - 27 (16:00 - 20:00 h)
   • abril
    • (martes) 2 (17:00 - 21:00 h)
    • (mércores) 3 - 10 - 24 (16:00 - 20:00 h)
    • (martes) 30 (17:00 - 21:00 h)
   • maio (mércores) 8 - 15 (16:00 - 20:00 h)
  • Lugar: Aula 12, 13 e biblioteca do CAFI
  • Profesores: Stephane Moens e Alain Yves Yannick
  • Ligazón para acceder ao curso en fprofe.

 

  • Francés - Nivel C1 - S1801180

   • Día: luns e algún martes
   • Datas:
    • marzo (luns) 11 - 18 - 25 (16:00 - 20:00 h)
    • abril
     • (luns) 1 - 8 (16:00 - 20:00 h)
     • (martes) 9 - 23 (16:00 - 20:00 h)
     • (luns) 29 (16:00 - 20:00 h)
    • maio
     • (luns) 6 - 13 (16:00 - 20:00 h)
   • Lugar: Aula 13 e biblioteca do CAFI
   • Profesora: Laurence Guillas
   • Ligazón para acceder ao curso en fprofe.

   

  • Galego - Nivel C2 - S1801181
   • Día: martes
   • Datas: marzo (12 - 26); abril (2 - 9 - 23 - 30) e maio (7 - 14 - 21 - 28)
   • Horario: 16:00 - 20:00 h
   • Lugar: Aula 13 do CAFI
   • Profesor: Andrés Temprano
   • Ligazón para acceder ao curso en fprofe.

   

  • Alemán - Nivel A2 - S1801188
   • Día: xoves
   • Datas: marzo (7 - 14 - 21 - 28); abril (4 - 11 - 25) e maio (2 - 9 - 16)
   • Horario: 16:00 - 20:00 h
   • Lugar: Aulas 11, 12 e biblioteca do CAFI
   • Profesor: Francisco Javier Pose Santos
   • Ligazón para acceder ao curso en fprofe.

   

  • Italiano - Nivel A2 - S1801189
   • Día: luns
   • Datas: marzo (11 - 18 - 25); abril (1 - 8 - 29) e maio (6 - 13 - 20 - 27)
   • Horario: 16:00 - 20:00 h
   • Lugar: Biblioteca do CAFI
   • Profesora: María Inmaculada Carbón Puente
   • Ligazón para acceder ao curso en fprofe.

   

   

  Probas de certificación
  Preparación das probas de certificación das EEOOII

  S1801072 - Metodoloxías activas e recursos dixitais en educación física

  Gallego

  Esta actividade está enfocada para que o profesorado de Educación Física poida iniciarse nunha nova metodoloxía baseada na comunicación que potencia a implicación responsable do alumno e leva consigo a satisfacción e enriquecemento de ambos. Caracterízase porque o alumno é o protagonista da súa aprendizaxe.

   

  Con esta actividade queremos abordar os seguintes obxectivos:

  1. Explorar as posibilidades educativas de recursos dixitais na Educación Física.
  2. Coñecer metodoloxías que potencien a descuberta guiada, o traballo por retos e a cooperación.
  3. Gamificar o ensino co fin de potenciar a motivación, a concentración e o esforzo.

   

  E traballaremos os seguintes contidos:

  1. Recursos dixitais aplicables á Educación Física.
  2. Metodoloxías activas para o desenvolvemento do currículo.
  3. Uso de estruturas cooperativas.

   

  Os relatores do curso serán:

  • Carlos Velázquez Callado. Traballo por retos e a cooperación
  • Andrés Izquierdo García: Gamificación, flipped classroom e mobile learning.

   

  As datas de realización da actividade son:

  • 23 - 03 - 2019: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00.
  • 29 - 03 - 2019: de 16:30 a 23:00.
  • 30 - 03 - 2019: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00.

   

  Para máis información preme no enlace.

   

   

  Metodoloxías activas
  Metodoloxías activas

  G1802070 Igualdade e retos

  Summary: 
  Xornada de formación adicada á igualdade e ás boas prácticas desde o ámbito educativo.
  Gallego

  Data: 9 de marzo

  Lugar: EGAP Santiago de Compostela

  Duración: 8 horas

  Prazas: 250

  OBXECTIVOS

  Afondar no modelo coeducativo e introducir a perspectiva de xénero nas dinámicas educativas.

  Coñecer prácticas educativas sobre igualdade que se desenvolven en centros educativos.

  Visibilizar referentes femininos en entornos profesionais tradicionalmente masculinos.

  CONTIDOS

  O modelo coeducativo.

  Boas pácticas educativas en igualdade.

  A muller como referente en entornos profesionais tradicionalmente masculinos.

  Inscrición aquí

  Igualdade e retos
  Igualdade e retos