Gallego

Aulas Galegas

Gallego

Aulas galegas é un portal educativo realizado por un colectivo de profesoras e profesores sen ánimo de lucro que cremos que ante a situación de illamento provocada polo coronavirus Covid-19 debemos ofrecerlle unha axuda educativa á sociedade.

Aulas galegas nace para axudar o alumnado, as familias e o resto de profesorado a atopar recursos e materiais educativos en galego.

A vocación deste portal educativo non é substituír as indicacións educativas que o profesorado lle faga ao seu alumnado no ensino regrado nin o papel das administracións educativas.

A nosa intención é ser unha fonte de recursos que sume no panorama educativo galego.

Para o alumnado e as súas familias publicaremos cada día material clasificado por nivel académico e materia para as etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato. Compartiremos contidos educativos de elaboración propia feitos especificamente para esta iniciativa e tamén outros que xa existen e que paga a pena divulgar.

Para o profesorado imos crear unha sección organizada por departamentos didácticos onde se poidan atopar páxinas doutro profesorado galego desas materias.

Estamos na casa pero non estamos parados.

A educación en galego continúa.

Galicia, 16 de marzo de 2020

(Texto íntegro de AULAS GALEGAS)

Aulas Galegas

Audiolingua

Gallego

Audiolingua: ferramenta específica de audio, que consiste nun repositorio de podscats. Consta 6495 grabacións mp3 en 13 idiomas. Gratuíta e licenza CCBYNCSA.

AUDIOLINGUA

Audacity

Gallego

Audacity é un editor de audio.
Un editor de audio permite recoller un son e transformalo no que queiramos, ofrecendo as posibilidades de cortar, modificar, mesturar e engadir outros sons.

Coa ferramenta de audio poderemos:

  • Gravar audio en vivo.
  • Converter cintas e gravacións a son dixital ou CD.
  • Editar arquivos Ogg Vorbis, MP3, WAV e AIFF.
  • Cortar, copiar, unir e mesturar sons.
  • Cambiar a velocidade ou ton dunha gravación.
AUDACITY