Gallego

S1901061 - Navegando polo sistema solar

Summary: 

Curso de astronomía e climatoloxía para profesorado de educación infantil e de educación primaria.
Gallego

Referencia: S1901061

Centro de formación e recursos: CAFI

Temporalización:  27/02/2020 -- 14/05/2020

Data límite de inscrición: 12/02/2020

Lugar: CAFI (Santiago de Compostela)

Prazas:  20

Horas totais: 20 (15 presenciais e 5 non presenciais).

Destinatarios: Educación infantil e educación primaria.

Criterios de selección:

1.- Os criterios do plan anual de formación.

Obxectivos:

1. Achegar o coñecemento do sistema solar ao alumnado de primaria.

2. Integrar a experimentación cos contidos relacionados co espazo.

3. Explorar recursos de aula para traballar contidos relacionados co espazo. Recursos ESERO.

Contenidos:

1. Modelo Terra - Sol: día/noite, estacións.

2. Atmosfera e clima.

3. Contaminación e polución.

4. Modelo Terra - Lúa: eclipses e mareas.

Asesor:

Javier Seoane Bascoy (cafi.tic.programas@edu.xunta.es)

Navegando polo sistema solar.
Cartel_Navegando polo sistema solar.

S1901038 - Creando Robots en Secundaria

Gallego

Summary: 

Actividade presencial de 20 horas de formación para a creación dun robot e propostas para traballar co robot nas aulas.

Código do curso: S1901038

Relatores:

María Loureiro

Bernardo Alvarez

Florentino Blas Fernandez

Destinatarios:  Bacharelato, Educación secundaria obrigatoria, Educación secundaria para persoas adultas

Obxectivos

1.Realizar todos os pasos para crear un robot educativo e poñelo en funcionamento.

2.Coñecer boas prácticas educativas no emprego de robots educativos nas aulas.

3.Desenvolver propostas concretas para o traballo co robot nas aulas.

Contidos

1.Partes e compoñentes electrónicos, mecánicos e de software dun robot educativo.

2.Soldadura e traballos con compoñentes electrónicos.

3.Montaxe dun robot educativo.

4.Detección e reparación de fallos de funcionamento do robot.

5.Instalación de firmware e posta en marcha do robot.

6.Exemplos de boas prácticas educativas que integran o robot na aula.

7.Deseño de propostas de aula que integren o emprego de robots.

Data: 

17/04/2020 - 07/05/2020

Lugar: 

CAFI (Santiago de Compostela)

Tema: 

Sección: 

G1901048 - Identidade dixital: elaboración de materiais

Gallego

Summary: 

Actividade de formación na Rede de 50 horas para o deseño de materiais da materia Identidade dixital.

Código do curso: G1901048

Relatores:

Pablo Nimo e Mª Luz Castro

Datas: 

3 de febreiro a 3 de maio de 2020

Destinatarios:  Todas as ensinanzas

Obxectivos

1.Desenvolver a programación da materia de Identidade Dixital para 1º ou 2º da ESO

2.Desenvolver unha unidade didáctica que exemplifique o traballo nesta materia

3.Coñecer e dominar todos os elementos prescritivos do currículo desta materia

Contidos

1.A identidade do ser humano racional. Dereitos e dignidade persoal.

2.A identidade dixital.

3.Pensamento crítico e redes.

Máis información e inscripcións en Fprofe

Data: 

03/02/2020 - 03/05/2020

Lugar: 

Na Rede (Platega)

Tema: 

G1901048 - Identidade dixital: elaboración de materiais

Summary: 

Actividade de formación na Rede de 50 horas para o deseño de materiais da materia Identidade dixital.
Gallego

Código do curso: G1901048

Relatores:

Pablo Nimo e Mª Luz Castro

Datas: 

3 de febreiro a 3 de maio de 2020

Destinatarios:  Todas as ensinanzas

Obxectivos

1.Desenvolver a programación da materia de Identidade Dixital para 1º ou 2º da ESO

2.Desenvolver unha unidade didáctica que exemplifique o traballo nesta materia

3.Coñecer e dominar todos os elementos prescritivos do currículo desta materia

Contidos

1.A identidade do ser humano racional. Dereitos e dignidade persoal.

2.A identidade dixital.

3.Pensamento crítico e redes.

Máis información e inscripcións en Fprofe

G1901048_identidade_dixital
G1901048: Identidade dixital

S1901038 - Creando Robots en Secundaria

Summary: 

Actividade presencial de 20 horas de formación para a creación dun robot e propostas para traballar co robot nas aulas.
Gallego

Código do curso: S1901038

Relatores:

María Loureiro

Bernardo Alvarez

Florentino Blas Fernandez

Datas: 

17/04/2020

18/04/2020

25/04/2020

29/04/2020

7/05/2020

Destinatarios:  Bacharelato, Educación secundaria obrigatoria, Educación secundaria para persoas adultas

Obxectivos

1.Realizar todos os pasos para crear un robot educativo e poñelo en funcionamento.

2.Coñecer boas prácticas educativas no emprego de robots educativos nas aulas.

3.Desenvolver propostas concretas para o traballo co robot nas aulas.

Contidos

1.Partes e compoñentes electrónicos, mecánicos e de software dun robot educativo.

2.Soldadura e traballos con compoñentes electrónicos.

3.Montaxe dun robot educativo.

4.Detección e reparación de fallos de funcionamento do robot.

5.Instalación de firmware e posta en marcha do robot.

6.Exemplos de boas prácticas educativas que integran o robot na aula.

7.Deseño de propostas de aula que integren o emprego de robots.

 

S1901038 - Creando Robots en Secundaria

S1901052 - Introdución á drónica didáctica

Gallego

Summary: 

Actividade presencial de 20 horas de formación dirixida a formación en drónica didáctica

Código do curso: S1901052

Relator: Ibán Horra

Duración: 20 horas (6 non presenciais)

Curso dirixido a profesorado de: Bacharelato, ciclos formativos, ESO, Ensinanzas superiores de deseño, Ensinanzas técnico deportivas

Estudios superiores de artes plásticas e deseño, Módulos profesionais, Programas de cualificación profesional inicial.

Obxectivos

1.Presentar aos participantes as posibilidades didáctica do uso dos drons.

2.Coñecer diferentes recursos existentes no ámbito educativo e metodoloxías de uso na aula.

3.Dotar de destrezas no uso destas ferramentas.

Contidos

1.Introdución á dronótica. Que é un dron? Historia. Seguridade. Lexislación.

2.Fundamentos básicos de funcionamento. Fundamentos físicos. Compoñentes.

3.Tipos de drons e mercado actual. Clasificación inicial. Forma de avión. Forma de helicóptero. Mercado de drons.

4.Uso didáctico e a súa aplicación á aula. Programación. Inclusión dos drons en proxectos educativos.

Data: 

14/02/2020 - 07/03/2020

Lugar: 

CAFI (Santiago de Compostela)

Tema: 

Sección: 

S1901052 - Introdución á drónica didáctica

Summary: 

Actividade presencial de 20 horas de formación dirixida a formación en drónica didáctica
Gallego

Código do curso: S1901052

Relator: Ibán Horra

Duración: 20 horas (6 non presenciais)

Datas:

14/02/2020

15/02/2020

7/03/2020

Curso dirixido a profesorado de: Bacharelato, ciclos formativos, ESO, Ensinanzas superiores de deseño, Ensinanzas técnico deportivas

Estudios superiores de artes plásticas e deseño, Módulos profesionais, Programas de cualificación profesional inicial.

Obxectivos

1.Presentar aos participantes as posibilidades didáctica do uso dos drons.

2.Coñecer diferentes recursos existentes no ámbito educativo e metodoloxías de uso na aula.

3.Dotar de destrezas no uso destas ferramentas.

Contidos

1.Introdución á dronótica. Que é un dron? Historia. Seguridade. Lexislación.

2.Fundamentos básicos de funcionamento. Fundamentos físicos. Compoñentes.

3.Tipos de drons e mercado actual. Clasificación inicial. Forma de avión. Forma de helicóptero. Mercado de drons.

4.Uso didáctico e a súa aplicación á aula. Programación. Inclusión dos drons en proxectos educativos.

 

Máis información e inscricións en Fprofe.

S1901052 - Introdución á drónica didáctica

S1902039 - Xornadas de prevención e coidado da voz para docentes

Gallego

Con este curso, poderemos coñecer os sistemas implicados na emisión de voz, a importancia da comunicación, a linguaxe e a fala, etc. Ademais, tamén se aprenderán os elementos implicados na emisión da voz, a importancia da hixiene corporal, a postura, a respiración, etc. En definitiva, trataranse cales son as pautas adecuadas para emitir a voz para que non se dane esta, dentro do ámbito da docencia, desenvolvendo técnicas específicas de atención á voz.

A actividade está dirixida a todo o profesorado.

 

 

Data: 

11/03/2020 - 01/04/2020

Lugar: 

CAFI (Santiago de Compostela)

Horario: 

17:00 - 20:00

Tema: 

Sección: 

Áreas-CAFI: 

S1901167 - Exercicios para o coidado e hixiene da voz. Ortofonía

Gallego

O profesorado somos un colectivo que temos a voz como a principal ferramenta de traballo. É moi frecuente que o seu uso diario durante longas horas obrigue a un esforzo que vaia deteriorando pouco a pouco a súa calidade e é moi complicado recuperala sen someterse a tempadas de repouso. Malos hábitos de vida, acompañados dun mal uso desta pode provocar longas tempadas de afonía.

Este problema pode agravarse ata impedir o exercicio da nosa profesión. Por este motivo, o coidado da voz e a aprendizaxe de técnica vocal que fomenten o seu bo uso e eviten a aparición de alteracións gañan especial relevancia na nosa profesión. Neste curso imos achegarche esa información básica para o bo coidado e hixiene da voz.

 

Data: 

06/02/2020 - 26/03/2020

Lugar: 

CAFI (Santiago de Compostela)

Horario: 

17:00 - 20:00

Tema: 

Sección: 

Áreas-CAFI: 

S1901046 - Emprego de Arduino en proxectos científicos

Gallego

Summary: 

Actividade pesencial de 20 horas de formación dirixida á formación no emprego de Arduino en proxectos científicos

Código do curso: 1901046

Relator: Diego Abarca Rodríguez

Duración : 20 horas (5 horas non presenciais)

Obxectivos

1.Reflexionar sobre o uso de Arduino como unha ferramenta útil no deseño de proxectos científicos.

2.Deseñar unha proposta concreta de proxecto para poñer en práctica na aula empregando Arduino como unha ferramenta.

3.Desenvolver un proxecto científico aplicando a metodoloxía de traballo por proxectos.

Contidos

1.Aprendizaxe baseado en proxectos (ABP)

2.Placa Arduino. Conexión de sensores e actuadores analóxicos e dixitais.

3.Desenvolvemento dun proxecto científico.

4.Deseño e realización de proxectos científicos que empreguen Arduino.

5.Boas prácticas educativas no emprego de Arduino como ferramenta no traballo por proxectos.

6.Programación do Arduino: Entorno de programación.

Data: 

05/02/2020 - 28/02/2020

Lugar: 

CAFI (Santiago de Compostela)

Tema: 

Sección: