Gallego

Aulas Galegas

Gallego

Aulas galegas é un portal educativo realizado por un colectivo de profesoras e profesores sen ánimo de lucro que cremos que ante a situación de illamento provocada polo coronavirus Covid-19 debemos ofrecerlle unha axuda educativa á sociedade.

Aulas galegas nace para axudar o alumnado, as familias e o resto de profesorado a atopar recursos e materiais educativos en galego.

A vocación deste portal educativo non é substituír as indicacións educativas que o profesorado lle faga ao seu alumnado no ensino regrado nin o papel das administracións educativas.

A nosa intención é ser unha fonte de recursos que sume no panorama educativo galego.

Para o alumnado e as súas familias publicaremos cada día material clasificado por nivel académico e materia para as etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato. Compartiremos contidos educativos de elaboración propia feitos especificamente para esta iniciativa e tamén outros que xa existen e que paga a pena divulgar.

Para o profesorado imos crear unha sección organizada por departamentos didácticos onde se poidan atopar páxinas doutro profesorado galego desas materias.

Estamos na casa pero non estamos parados.

A educación en galego continúa.

Galicia, 16 de marzo de 2020

(Texto íntegro de AULAS GALEGAS)

Aulas Galegas

Audiolingua

Gallego

Audiolingua: ferramenta específica de audio, que consiste nun repositorio de podscats. Consta 6495 grabacións mp3 en 13 idiomas. Gratuíta e licenza CCBYNCSA.

AUDIOLINGUA

Audacity

Gallego

Audacity é un editor de audio.
Un editor de audio permite recoller un son e transformalo no que queiramos, ofrecendo as posibilidades de cortar, modificar, mesturar e engadir outros sons.

Coa ferramenta de audio poderemos:

 • Gravar audio en vivo.
 • Converter cintas e gravacións a son dixital ou CD.
 • Editar arquivos Ogg Vorbis, MP3, WAV e AIFF.
 • Cortar, copiar, unir e mesturar sons.
 • Cambiar a velocidade ou ton dunha gravación.
AUDACITY

Directrices para o exercicio do teletraballo do profesorado galego

Summary: 

Servizos e recursos cos que pode contar o profesorado para o desenvolvemento da aprendizaxe a distancia
Gallego

Dende o CAFI poñemos a disposición do profesorado galego un documento que recolle algunhas pautas e recursos para o teletraballo do profesorado galego. Trátase dunha guía sinxela que responde ás seguintes preguntas: Como podo levar a cabo o ensino a distancia? De que ferramentas dispoño? E, por último, onde podo atopar axuda?

 • Como podo levar a cabo o ensino a distancia? En canto a este primeiro aspecto, proporciónanse unhas directrices básicas para a planificación e estrutura das xornadas do alumnado e as familias que pasan por tomar decisións a nivel de claustro, de ser posible, para non saturar ao alumnado e para non duplicar esforzos. Ademais, cómpre formular uns obxectivos claros, deseñar tarefas axeitadas e acompañar ao alumnado, dándolle feedback personalizado e establecendo estratexias para manter a súa motivación. No documento ofrécese tamén unha proposta de organización e estrutura dunha xornada na Rede.
   
 • De que ferramentas dispoño? As dúas seccións incluídas neste apartado ofrecen un abano de espazos virtuais así como ferramentas específicas para favorecer a comunicación entre os propios claustros e co alumnado, ademais de axudar a compartir ou crear materiais, fomentar a interacción e proporcionar retroalimentación. Alén das ferramentas institucionais, sinálanse outras aplicacións ou recursos libres ou gratuítos.
   
 • Onde podo atopar axuda? O persoal asesor faise dispoñible para proporcionar orientacións para o desenvolvemento da educación a distancia e resolver dúbidas sobre o emprego de ferramentas ou aplicacións. Pódese contactar co mesmo a través do enderezo electrónico cafi.educaciondixital@edu.xunta.gal
Directrices para o exercicio do teletraballo do profesorado galego

Formación do profesorado. Medidas covid - 19

Summary: 

En relación ás medidas establecidas dende a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros días, informamos do seguinte: - quedan aprazadas as actividades de formación presencial do profesorado - as actividades de formación na Rede continuarán a desenvolverse con normalidade.
Gallego

 

  Medidas covid-19