Saltar navegación.
Inicio

Xeografía e Historia

Viaxe cultural ao norte de Galicia e Asturias

Viaxe cultural ao norte de Galicia e Asturias os días 17,18 e 19 de Xuño. Participan 27 alumnos da materia de Historia e Cultura das Relixións de 1º e 2º de ESO.

Saída didáctica a Santiago de Compostela.

Visita a Santiago de Compostela o mércores 18 de Marzo con 50 alumnos/as de Historia da Arte e Historia de España de 2º de Bacharelato.

A visita consistíu nunha análise do período e estilo románico ao través do estudio do interior, as cubertas e o Pórtico de Praterías da catedral. Despois se fixo un estudio do Renacmento ao través de edificos como o Hostal dos Reis Católicos e outro do Neoclasicismo tomanso como referencia o Pazo de Raxoi.

PROGRAMACIÓN 2013-14

Engádese resumo da Programación Didáctica

Distribuir contido