Skip to Content

Contratos-Programa

Contratos-Programa para o curso 2020-2021

18/03/2020 09:35
18/03/2020 13:25
Europe/Madrid

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven de conceder ao IES Val do Asmaas seguintes 6 modalidades de contratos-programa para o curso 2020-2021:

1. Mellora das competencias clave.

1a. Mellora da competencia matemática.

1c. Mellora das competencias clave en ciencias e tecnoloxía.

3. IGUÁLA-T.

4. CON-VIVE.

5. INCLÚE-T.

6. EDUEMOCIONA. (NOVIDADE)

 

CON-VIVE - OBRADOIRO DE HABILIDADES SOCIAIS A TRAVÉS DO TREATRO (II)

27/02/2020 09:35
27/02/2020 13:25
Europe/Madrid

Actividade, dentro do contrato-programa CON-VIVE, na que participará alumnado de 2º ESO, 3º ESO e PMAR no seguinte horario:

2º ESO de 9:35 a 11:15
3º ESO e PMAR de 11:45 a 13:25

Lugar: IES Val do Asma.
Destinatarios : Alumnado de ESO.
Organiza: Departamento de Orientación.

REFÓRZA-T E PREMAT 2020

Na semana do 20 ao 24 de xaneiro darán comezo os contratos programa REFÓRZA-T e PREMAT destinados reforzar e mellorar as destrezas do noso alumnado e as competencias clave.

Trátase dun plan dirixido aos alumnos e alumnas da ESO que se desenvolverá até o 15 de xuño no noso centro en horario de mañá como medida de atención á diversidade dos grupos e de tarde en grupos reducidos.

O REFÓRZA-T (dirixido a alumnado de 1º e 2º da ESO) desenvolverase na aula de 1º da ESO co seguinte horario:

  • 1º da ESO: martes e xoves de 15:05 a 16:45
  •  2º da ESO: mércores e venres de 15:05 a 16:45

O PREMAT (dirixido a alumnado de 3º e 4º da ESO) desenvolverase na aula de apoio co seguinte horario:

  • 3º da ESO: martes e xoves de 15:05 a 16:45
  • 4º da ESO: mércores e venres de 15:05 a 16:45

As profesoras titulares cubrirán un rexistro de punCtualidade e asistencia do alumnado inscrito que enviarán de xeito periódico ao Departamento de Orientación e á Xefatura de Estudos polo que as ausencias deben estar xustificadas polos responsábeis documentalmente.

Do mesmo xeito levarase a cabo un seguimento pedagóxico do noso alumnado por parte do Departamento de Orientación coa fin de valorar as súas necesidades, dificultades e melloras que será comunicado aos seus titores legais ou pais de xeito cíclico.

INICIO DO REFÓRZA- T (2ºESO) E PREMAT (4º ESO)

22/01/2020
Europe/Madrid

Inicio dos Contratos-programa


REFÓRZA-T para alumnado de 2º ESO

PREMAT para alumnado de 4º ESO

CON-VIVE - OBRADOIRO DE HABILIDADES SOCIAIS A TRAVÉS DO TREATRO (I)

16/01/2020 09:35
16/01/2020 13:25
Europe/Madrid

Actividade, dentro do contrato-programa CON-VIVE, na que participará alumnado de 2º ESO, 3º ESO e PMAR no seguinte horario:

3º ESO e PMAR de 9:35 a 11:15
2º ESO de 11:45 a 13:25

Lugar: IES Val do Asma.
Destinatarios : Alumnado de ESO.
Organiza: Departamento de Orientación.

INICIO DO REFÓRZA- T (1ºESO) E PREMAT (3º ESO)

21/01/2020
Europe/Madrid

Inicio dos Contratos-programa

REFÓRZA-T para alumnado de 1º ESO

PREMAT para alumnado de 3º ESO

CONTRATOS-PROGRAMA 2019/2020

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven de conceder ao IES Val do Asma as seguintes modalidades dos contratos-programa para o curso 19/20:

1. REFÓRZA-T. Modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo. 

2a. Mellora da Competencia Matemática.

2c. Mellora das Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía.

3. IGUÁLA-T.

4. CON-VIVE.

5. INCLÚE-T.

7. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.

9a. PREMAT.

CON-VIVE - OBRADOIRO DE HABILIDADES SOCIAIS A TRAVÉS DO TREATRO (IV)

31/03/2020 09:35
31/03/2020 13:25
Europe/Madrid

Actividade, dentro do contrato-programa CON-VIVE, na que participará alumnado de 2º ESO, 3º ESO e PMAR no seguinte horario:

3º ESO e PMAR de 9:35 a 11:15
2º ESO de 11:45 a 13:25

Lugar: IES Val do Asma.
Destinatarios : Alumnado de ESO.
Organiza: Departamento de Orientación.

PROA E REFORZO NA ESO E FP BÁSICA

19/02/2019 15:05
Europe/Madrid

O martes 19 de febreiro de 2019 comeza o:

  • PROA (Programa de acompañamento escolar fóra do horario lectivo)para o alumnado de 1º e 2º ESO
  • Reforzo de competencias clave para alumnado de 3º e 4º ESO e de FP básica.

CONTRATOS-PROGRAMA 2018-2019

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven de conceder ao IES Val do Asma as seguintes modalidades dos contratos-programa para o curso 18/19:

1. Reforzo, orientación e apoio (PROA) - Acompañamento escolar fóra do horario lectivo para alumnado de 1º e 2º ESO.
2a. Mellora das competencias clave - Competencia matemática para alumado de ESO e de FP Básica.
2c. Mellora das competencias clave - Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía para alumnado da ESO.
3. Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.
5. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.
7. Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e FP Básica. Modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo.

Distribuir contido


by Dr. Radut