Dependencias

INSTALACIÓNS DO CENTRO


mapa de imagen


Edificio 1:

Planta baixa: • Conserxería

 • Secretaría

 • Biblioteca

 • Despachos:Dirección, Secretaría-Subdirección, Xefatura de Estudos e Orientación

 • Aulas: Música, Idiomas, Apoio e desdobres.

 • Salón de actos  

1ª planta: • Aulas da ESO e do Bacharelato.

 • Laboratorio de Ciencias

 • Aula de Debuxo.

Edificio2: Aulas: • Despacho de titoría

 • Xestión 1 e Xestión 2

 • Tecnoloxía.

 • Informática.

 • Cafetería e comedor.

 Taller 1:


Aulas e taller de Automoción.


Taller 2:


Aulas e taller de Automoción.

Distribuir contido