Funcionamento

NORMAS XERAIS PARA O USO DA BIBLIOTECA

Débese manter en todo momento unha conduta correcta, gardando o debido respecto cara o resto dos usuarios.

NORMAS PARA OS EMPRÉSTITOS E AS DEVOLUCIÓNS

O servizo de empréstito está aberto a toda a comunidade educativa.

O empréstito terá unha duración de 15 días, prorrogable outros 15 días máis.

NORMAS DE USO DOS COMPUTADORES

A finalidade dos computadores da biblioteca é facilitar información relacionada coa actividade académica.

Pódense utilizar para realizar traballos, solicitar datos, consultar dúbidas de calquera materia ou programar futuros estudos.

Distribuir contido