MEMBROS CONSELLO ESCOLAR 2018-2019

 

Director: Óscar Pérez Rodríguez

Xefa de estudos: María Argiz Ledo

Profesorado

Ana Isabel Carballas Pérez

Francisco Cidre Subiela

Xosé Antón Domínguez López

Pilar García Soengas

Mª Dolores López Rodríguez

Mª José Rey López

José Luis Somoza Salgado

Alumnado:              

4 Prazas vacantes

Pais/Nais:

Sandra Capinel Alaball

1 Vacante

1 Vacante (ANPA)

P.A.S.: Xoán Carlos Lorenzo Álvarez

Concelleiro: José Castor

Empresario:  Néstor Quiroga Casas

Secretaria:  Ana Isabel Carballas Pérez