MEMBROS CONSELLO ESCOLAR 2018-2019

Dende o 3 de decembro de 2018 o Consello Escolar do IES Val do Asma está integrado polos seguintes membros:

Director Óscar Pérez Rodríguez
Xefa de Estudos María Argiz Ledo
Profesorado (7) Ana Isabel Álvarez Teixeira
Roberto Campo Santos
Francisco Cidre Subiela
Pilar García Soengas
Lola López Rodríguez
Natalia Novoa Rodríguez
Mercedes Sánchez López
 Alumnado (4) Sara Fernández Álvarez  
Laura Suárez López
Candela Touriño González
 Pais/nais (3) Sandra Capinel Allabal
José López Fernández
Mª José Vázquez Goyanes
 Persoal Administración e Servizos Xoán Carlos Lorenzo Álvarez
 Representante do Concello José Castor
 Representante de Empresarios/as Néstor Quiroga Casas
 Secretaria Ana Isabel Carballas Pérez