ADESTRADOR DE REGULACIÓN E CONTROL DAS INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS

O Proxecto ADESTRADOR DE REGULACIÓN E CONTROL DAS INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS foi premiado na II Convocatoria dos premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O desenvolvemento de dito proxecto levarono a cabo profesores dos departamentos de Enerxía e Auga e de Instalación e Mantemento xunto coa empresa SOLARGAL.

No proxecto ADESTRADOR DE REGULACIÓN E CONTROL DAS INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS, deseñouse e construíse un simulador de regulación e control de instalacións solares térmicas e desenrolouse o manual de uso do simulador e o manual de prácticas do adestrador.