ENERXÍA E AUGA


Oferta do departamento

C.S. Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

C.S. Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica (Réxime DISTANCIA)

C.S. Enerxías renovables

C.S. Enerxías renovables (Réxime MODULAR)

C.S. Xestión da Auga (Réxime DUAL) (BORRADOR)


Carnés e habilitacións profesionais que se obteñen en cada ciclo

C.S. Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica. · Carné profesional en instalaciones térmicas de edificios (RITE)
· Certificado de manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerantes fluorados menor de 8 kg.
· Prevención de riscos laborais (nivel básico)

 Espazos e equipamentos