Abertos os prazos de preinscripción e matrícula para o curso de Segundo Nivel de Técnico Deportivo en Fútbol

Os trámites e prazos son os seguintes:

  1. PREINSCRIPCIÓN: martes-9 e mércores-10 de xaneiro, enviar correo electrónico a secretaria@ulaboral.eu, achegando o documento de solicitude cuberto e o certificado da E.S.O., solicitando a preinscripción no curso.
  2. MATRÍCULA: xoves-11 e venres-12 de xaneiro. Trámites presenciais seguindo as instrucións da web

 

BAREMACIÓN:

    Realizarase no caso que haxa mais de 30 solicitudes de preinscripción e farase segundo nota media da E.S.O.

 

REQUISITOS DE ACCESO:

    Ter superado o Ciclo Inicial (1º nivel) de Técnico Deportivo en Fútbol.