Skip to Content

PROTOCOLO COVID19 E PLAN DE CONTINXENCIA CURSO 2020-2021

En adunxtos preséntanse todos os documentos relativos ao Protocolo Covid do IES Plurilingüe Terra de Turonio onde se compilan todas as normas de prevención sanitaria fronte ao Covid-19 no centro segundo as instrucións da Consellería de Educación e o Plan de Continxencia onde se informa das plataformas telemáticas e os horarios espello para a ESO e para o CICLO MEDIO e en caso de peche de aulas e, por tanto, de seguimento telemático das clases para o curso 2020-2021.

 

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

ORDE DO 6 DE NOVMEBRO DE 2020 POLA QUE SE REGULA A DISTRIBUCIÓN DE  MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

O venres 13 de novembro vénse de publicar a orde do 6 de novmembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado.

SOLICITUDES:

  1. O alumnado que foi beneficiario da axuda do material de libros neste curso, non ten que presentar solicitude.

2. O alumnado que non foi beneficiario e cumpra algunha destas condicións: familia con renda per cápita inferior a 6.000€, alumnado de educación especial, alumnado suxeito a tutela da Xunta ou alumnado con grao de discapacidade do 65%.

PRAZO: dende o día 16 ata o 27 de novemebro.

LUGAR: na secretaría do centro unicamente de forma presencial.

IMPRESO: ANEXO I  da orde.

Poderá descargarse aquí:

 

Exalumno do Terra de Turonio entre os 20 mellores de Galicia

 

No DOG do 12 de Novembro de 2020 ven de publicarse a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019-2020.

O exalumno do centro D. Josué Troncoso Campos resultou garlardonado cun destes premios, que están dirixidos a alumnado que destacase polo seu rendemento académico na ESO, como foi o caso de Josué.

Este alumnado ten que superar unha proba na que demostren os seus coñecementos e habilidades adquiridas na etapa. Os 20 millores de Galicia levan un premio que ten unha dotación económica.

Os nosos parabéns!!! E os millores desexos para a prometedora traxectoria deste excelente alumno.

 

 Josué Troncoso xa obtivera en febreiro deste ano o premio ao mellor alumno de 4º de ESO da XI Olimpiada de Xeoloxía, organizada pola Facultade de Minas e Enerxía da UVigo. Na foto co nomeamento da Universidade de Vigo.

PROTOCOLO COVID PARA AS FAMILIAS

PROTOCOLO COVID PARA AS FAMILIAS

Despois de comezar o curso, temos que ter especial coidado en detectar posibles casos positivos de COVID por iso lembramos unha vez máis o que hai que facer en caso de que algún alumno/a ou alguén da súa contorna próxima tal como asinastes na declaración responsable:

-Se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro educativo (a dirección)

-Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro (a directora). 

Na presentación que vos amosamos a continuación esperamos resolver algunhas dúbidas deste protocolo Covid que atinxe ás familias, así como a autoavaliación que debemos facer todos os membros da comunidade educativa antes de acudir ao centro.

COMEDOR ESCOLAR 2020-2021

COMEZO DO COMEDOR ESCOLAR

O luns 28 comezará comedor. Por mor das limitacións de espazo para poder manter o distanciamento social de 1,5m o servizo realizase na cafetería (1 e 2º de ESO) e na sala de profesorado (3º e 4º de ESO).LISTAXE DE ADMITIDOS NO COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020-21

Unha vez que o Consello Escolar revisou as solicitudes de admisión presentadas, pódese consultar a listaxe no taboleiro interno do centro ou chamando por teléfono.
O comedor escolar de xestión indirecta do centro está xestionado e contratado pola Consellería de Educación e réxese por unha normativa específica recollida no DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. Así mesmo, temos que ter en conta a normativa específica para este ano: 

 • INSTRUCIÓN 3/2020, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL DO 16 DE XUÑO, SOBRE  UNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2020-2021
 • PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DATRANSMISIÓN DA COVID-19 NOS COMEDORESDOS CENTROS EDUCATIVOS NON UNIVERSITARIOS

 

 

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO E DE ORDENADORES EDIXGAL

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO

3º e 4º de ESO

 • FONDO LIBROS (XUNTA)
  • Día 24 de 17:00 a 19:00 na entrada de Audiovisuaus
 • ANPA:
  • Día 24 de 17:00 a 19:00 na entrada principal

 

ENTREGA DE ORDENADORES EDIXGAL DE 1º ESO

  • entrega de ordenadores Edixgal día 24 de  17:00 a 19:00 na porta de Tecnoloxía

LIBROS DE TEXTO DE 1º E 2º ESO

  • entrega de libros da ANPA: día  24 de 17:00 a 19:00 na entrada principal

 

 

INICIO DO CURSO 2020-2021

1º ESO e 2º ESO:  Día mércores 23 de setembro: Presentación e clases de 9:30 a 15:00

3º ESO :  Día xoves 24 de setembro: Presentación e clases de 9:30 a 15:00

4º ESO :  Día venres  25 de setembro: Presentación e clases de 9:30 a 15:00

CICLO: Día mércores 23 de setembro: Presentación e clases de 9:30 a 15:00

 

Haberá transporte en horario habitual

Cada familia recibirá o 22 de setembro unha mensaxe de Abalarmobil na que se lle comunicará o Grupo ao que pertenece o seu fillo/a

 

ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES DE BOLSAS NEAE 20-21

BOLSAS NEAE CURSO 20-21

Normativa de referencia: Resolución de 31/07/2020, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2020-21. 

As familias cubrirán, tal como indica a convocatoria, exclusivamente as solicitudes vía web a través da sede electrónica do Ministerio de Educación.

Enlace para entrar na web do ministerio:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html 

PRAZO: ata o 30 de setembro.

 

INFORMACIÓN SOBRE LIBROS E MATERIAL CURSO 2020-2021

 

LISTAXE DEFINITIVA DE LIBROS DE TEXO DE 3º E 4º DE ESO

O día 14 de setembro publícanse as listaxes definitivas de Fondo Libros onde aparecen os libros que se asignan por alumno/a.

Por protección de datos, deberán consultarse no taboleiro interior do propio centro ou chamar por teléfono: 886110203. Avisaremos por Abalar móbil cando se fará entrega dos libros.

 

VALES DE MATERIAL ESCOLAR

A partir do día 15 de setembro, as familias do alumnado que quedou pendente para setembro, poderán recoller o vale na secretaría do centro.

CADERNOS DE TRABALLO

haberá que comprar os seguintes cadernos de traballo das materias que se indican:

 

 • MÚSICA 2º ESO: Live Music ESO A, Workbook. Ed Pearson  ISBN: 978-84-205-6220-9

 

 • MÚSICA 3º ESO: Música II ESO, Block de actividades. Ed Teide ISBN: 978-84-307-9011-1

 

 • INGLÉS 3º ESO:  Pulse 3 workbook. Ed Macmillan ISBN:978-0230439498

 

 • INGLÉS 4º ESO:  PULSE 4 Workbook. Ed Macmillan  ISBN: 978-0230439665

 

Distribuir contido


by Dr. Radut