Skip to Content

Agregador de novas

A Consellería de Educación recoñece o labor de centros da Coruña, Sada, Fene, Burela, Chantada e Baiona cos premios ‘Desafíos Stem’

Portal Educación Xunta - Ven, 27/12/2019 - 11:55
Summary: Cada un deles percibirá 2.000 eurosOs proxectos debían estar realizados cos equipamentos repartidos pola Consellería para dar cobertura aos coñecementos STEM Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de conceder a 6 centros educativo galegos os premios da terceira edición do certame Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D, que ten como obxectivo recoñecer o traballo realizado nos centros cos materiais e a formación recibida nestes ámbitos.

A convocatoria establece dúas categorías, con tres desafíos cada unha delas (Desafío Robots, Desafío Programación ou Desafío Impresión 3D). O premio ascende a 2.000 euros para o equipo docente dos centros gañadores nos diferentes desafíos de cada categoría.

Na primeira categoría, STEM iniciación, para proxectos sinxelos realizados por alumnado de 1º, 2º, 3º da ESO, FP Básica ou Programa de Mellora da Aprendizaxe e Rendemento (PMAR), os centros galardoados son os seguintes:
 

Desafío Centro premiado Proxecto Desafío Robots

IES Isaac Díaz Pardo (Sada)

Moble de reciclaxe

Desafío Programación

CPI A Xunqueira (Fene)

Os órganos dos sentidos

Desafío Impresión 3D

IES Ramón Menéndez Pidal (A Coruña)

Planos para tocar

Na segunda, STEM afondamento, para proxectos máis complexos de alumnado de 4º ESO, 1º ou 2º bacharelato, os centros gañadores son os seguintes:

Desafío Centro premiado Proxecto Desafío Robots

IES Primeiro de Marzo (Baiona)

mClon robot

Desafío Programación

IES Val do Asma (Chantada)

Sistema de alarma

Desafío Impresión 3D

IES Monte Castelo (Burela)

Pezas de xadrez

O Desafío Robots consistiu nun proxecto no que nun escenario un ou varios robots realizan determinadas accións ou tarefas encamiñadas a darlle solución a unha situación que teña aplicación na realidade da vida diaria, da industria etc; mentres que o Programación tiña que xirar arredor dun proxecto tecnolóxico que dea solución a unha necesidade concreta onde se utilicen linguaxes de programación. Pola súa banda en Desafío Impresión 3D debían presentarse proxectos tecnolóxicos onde se utilice unha impresora 3D para o deseño e construción de todas ou parte das pezas da maqueta.

Todos os proxectos presentados debían estar elaborados enteiramente polo alumnado coa dotación que a Consellería realizou aos centros públicos de ensino non universitario dende o curso 2016/17, tales como equipamento de robótica educativa, placas de Comunicación e Programación e equipo de Impresión 3D.

Para empregalos, o alumnado conta cos coñecementos específicos STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) presentes nas aulas galegas a través das distintas materias troncais, específicas e máis concretamente nas materias de libre configuración autonómica de Programación para a educación secundaria obrigatoria e Robótica para bacharelato.

Información xeralEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalConselleríaCentros
Categorías: Novas Xunta

Ampliado o prazo de presentación de solicitudes da convocatoria para a concesión de mención de excelencia a titulacións universitarias oficiais de máster, impartidas polas universidades do SUG no curso académico 2019/2020

Portal Educación Xunta - Mar, 24/12/2019 - 09:31
Idioma Gallego

Orde do 12 de decembro de 2019 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Orde do 12 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria para a concesión de mención de excelencia a titulacións universitarias oficiais de máster, impartidas polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2019/20.

  • Ampliado ata o día 15 de febreiro de 2020, incluído, o prazo de presentación de solicitudes
     
Anuncio principal: Convocatoria para a concesión de mención de excelencia a titulacións universitarias oficiais de máster, impartidas polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2019/2020Tema: MásterEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Colectivo: ProfesoradoAlumnado
Categorías: Novas Xunta

Educación adxudica polo procedemento de emerxencia as obras de substitución da cuberta do IES Castro de Baronceli (Verín)

Portal Educación Xunta - Lun, 23/12/2019 - 15:07
Summary: O temporal Elsa causou o levantamento total do telladoDurante a execución dos traballos a actividade lectiva concentrarase nas aulas de planta baixa para evitar molestias aos estudantes Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de adxudicar polo procedemento de emerxencia as obras de substitución da cuberta do IES Castro de Baronceli (Verín). Cómpre lembrar que o temporal Elsa causou o levantamento total do tellado.

O pasado venres a Consellería, logo de comprometerse a realizar os traballos máis inmediatos de prevención de entrada de chuvia no centro, convidou a 4 empresas con domicilio social en Ourense á realización destas obras, cun prazo de presentación de propostas que remataba hoxe ás 12 horas. Os traballos foron adxudicados á empresa Vipeca, Obras Y Servicios S.L., por importe de 252.471 euros, por ter presentado o orzamento máis completo e un menor prazo de execución.

As obras comezarán hoxe mesmo coa retirada de parte dos restos de cuberta exterior e, a partir desta semana, comezarán as tarefas previas de albanelería e acondicionamento dos soportes da cuberta, que permitirán a montaxe da estrutura metálica composta por correas e soportes tubulares de aceiro galvanizado sobre as que se aparafusarán paneis tipo sandwich. A intervención incluirá tamén a instalación dun canlón perimetral e a renovación das baixantes de fachada. Así mesmo, renovaranse os paneis de falso teito afectados polas filtracións de chuvia e substituiranse as luminarias que resultaron danadas pola entrada de auga.

As actuacións iniciaranse pola cuberta da parte sur cunha previsión de finalización do tellado o luns 13 de xaneiro. A continuación proseguirase pola parte norte, onde está situada a Dirección e a sala de profesores, cunha previsión de remate o 27 de xaneiro.

Durante a execución dos traballos a actividade lectiva concentrarase nas aulas de planta baixa para evitar molestias aos estudantes.

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Novas Xunta

Listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres no curso académico 2019/2020

Portal Educación Xunta - Lun, 23/12/2019 - 11:18
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 20 de decembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproban as listas provisionais para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019-2020 correspondentes as especialidade do corpo de mestres.

  •  O prazo para formular alegacións será de 5 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo

 

Anuncio principal: Modificación do punto vixésimo primeiro, engadido un novo punto vixésimo segundo e engadido un punto 5 á disposición adicional primeira do Acordo polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal interino e substitutoTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Educación infantilEducación primariaDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Educación concede 73 axudas para a matrícula de másteres universitarios para persoas en situación de desemprego

Portal Educación Xunta - Lun, 23/12/2019 - 10:02
Summary: As axudas, que teñen como obxectivo mellorar as perspectivas de incorporación destas persoas ao mercado de traballo, oscilan entre os 591 e os 1.881,60 €, en función do tipo de titulación Idioma Gallego

Un total de 73 persoas son as beneficiarias este ano das axudas da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional destinadas a titulados universitarios en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) no curso académico 2019/2020, tal e como publica hoxe o Diario Oficial de Galicia.

A contía de cada axuda individual cubre o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario, segundo os prezos públicos establecidos no anexo do Decreto 73/2019 do 4 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do SUG. En función do tipo de máster que curse o beneficiario o importe máximo de axuda será de 1.881,6 € e o mínimo de 591 €.

Dos 73 bolseiros, 34 cursan o máster na Universidade da Coruña, 20 na de Santiago de Compostela e 19 na de Vigo. Por sexo, 56 son mulleres e 17 son homes. Cómpre sinalar que o máster máis cursado entre os beneficiarios é o do Profesorado (28 bolsas), seguido do de Xestión e Dirección Laboral (5 bolsas) e Comercio Internacional (4 bolsas).

Para optar a esta axuda as persoas candidatas debían estar en situación de desemprego á data de presentación da solicitude, ter rematados os estudos universitarios que lle dean acceso aos estudos do máster universitario con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2017 e estar matriculadas no curso académico 2019/20 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG, dun mínimo de 60 créditos excluídos os créditos recoñecidos, convalidados ou adaptados.

Desde o inicio desta convocatoria, no curso 2013/2014, concedéronse 511 axudas, incluídas as deste ano, por un importe total de 557.210,39 €. O obxectivo desta convocatoria é apoiar os titulados universitarios en situación de desemprego co fin de mellorar as súas perspectivas de incorporación ao mercado de traballo.

Cómpre lembrar que o ano pasado a Consellería decidiu rebaixar os prezos de matrícula dos máster habilitantes ata equiparalos aos dos graos. Deste xeito, Galicia é a Comunidade Autónoma cos prezos medios máis baratos do Estado nestas titulacións -13,5 euros por crédito por debaixo da media estatal, que supera os 25 euros-.

BolsasMásterUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Universidades Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Relación de centros adscritos ás iniciativas de Voluntariado na biblioteca escolar (secundaria) e Voluntariado de Lectura-A (primaria) para o curso 2019/2020

Portal Educación Xunta - Lun, 23/12/2019 - 09:58
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2019/2020

Achéganse as relacións de centros que se adscriben a dúas das accións incluídas no programa Bibliotecas Escolares Solidarias, ao abeiro da Resolución do 4 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convocaba este programa para o curso 2019/2020: "Voluntariado de lectura -A",  para alumnado de 5º e 6º de Primaria, coa participaciónde 106 centros (un 29% máis que no curso anterior),  e "Voluntariado na Biblioteca Escolar" para alumnado de ensino secundario, na que participan un total de 120 centros (cun incremento do 18% con respecto ao curso 18/19). Bibliotecas Escolares Solidarias é unha iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en colaboración coa Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
 

Tema: Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: ProfesoradoCentros
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar participa na entrega dos premios rebulir 2019 a Rosa Cedrón, Antonio Durán “Morris” e a Coral de Ruada

Portal Educación Xunta - Sáb, 21/12/2019 - 18:00
Idioma GallegoSummary: As figuras coas que se agasallou aos premiados foron creadas por estudantes do programa formativo básico de Cerámica do CEE Manuel López Navalón

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, participou esta tarde na entrega dos premios Rebulir da Cultura Galega 2019 no marco do XIV Festival Internacional Rebulir 2019, na localidade ourensá de Ramirás. No acto tomaron tamén parte o secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel; e o director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo.

Carmen Pomar entregoulle o galardón na categoría de Artes Escénicas a Antonio Durán “Morris”, mentres que o presidente do Parlamento, Miguel Santalices llo entregou a Rosa Cedrón na categoría de Música Galega. Pola súa banda, a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, foi a encargada de dar o premio á Coral De Ruada na modalidade de Homenaxe.

Os galardóns, que nacen no ano 2012 como un recoñecemento a persoas ou colectivos que contribúan á difusión e posta en valor da cultura autóctona nas súas diferentes manifestacións, teñen como un dos seus principais obxectivos a proxección exterior do nome de Galicia, especialmente a través do establecemento de vínculos interculturais e de raíz. Este ano as figuras coas que se agasallou aos premiados foron elaboradas polo alumnado do programa formativo básico de Cerámica do Centro de Educación Especial Manuel López Navalón (Santiago de Compostela).

Premios autonómicosConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Novas Xunta

Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións provisionais. Segunda convocatoria 2019

Portal Educación Xunta - Ven, 20/12/2019 - 15:34
Idioma Gallego

Publicada a listaxe provisional de cualificacións da segunda convocatoria 2019 de carnés e habilitacións profesionais.
Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 10 de xaneiro de 2020.

Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións provisionais. Segunda convocatoria 2019

Novas de FP - Ven, 20/12/2019 - 14:03

Publicada a listaxe provisional de cualificacións da segunda convocatoria 2019 de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 10 de xaneiro de 2020.

Categorías: Novas FP

Os contratos-programa chegan a 635 centros educativos, un 11% máis ca o curso pasado

Portal Educación Xunta - Ven, 20/12/2019 - 13:03
Summary: A liña máis demandada é REFÓRZA-T, seguida de CON-VIVE A Consellería atende todas as demandas de profesorado adicional para desenvolver estas iniciativas Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar a resolución definitiva dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar no ensino público en educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2019. Serán en total 635 centros os que desenvolvan 2.326 accións nalgunha das 9 liñas de actuación dos contratos-programas.

O número de centros implicados increméntase deste xeito nun 11% fronte aos 571 participantes o curso pasado, que desenvolveron 1.622 accións. Aínda así, a Consellería atende todas as demandas de profesorado externo adicional para desenvolver estas iniciativas, contratando 520 profesores e profesoras.

Canto ao investimento, a Consellería destinou a estes contratos-programa máis de 5,2 millóns de euros. A resolución definitiva pode consultarse no portal educativo da Xunta de Galicia.

A liña de actuación máis demandada é REFÓRZA-T. O número de centros por cada modalidade e o alumnado participante pode consultarse na seguinte táboa:

Liña ou modalidade

Nº de centros

Alumnos implicados*

1

436

10.290

2 A

219

31.958

2 B

206

30.852

2 C

137

20.929

3

273

67.715

4

340

77.741

5

264

33.282

6

41

6.497

7

240

34.121

8

86

Non vai dirixida ao alumnado

9 A

51

723

9 B

27

455

9 C

6

86

 

*Cómpre aclarar que estes alumnos non se poden sumar entre si porque moitos deles participan en varias liñas da iniciativa.

Liñas de actuación

Tras as modificacións realizadas na convocatoria para este curso 2019/20, as 9 liñas de actuación quedan tal e como se describe a continuación.

A liña 1, REFÓRZA-T, ten como obxectivo mellorar o rendemento académico do alumnado con dificultades, por medio do traballo ou apoio organizado fóra do horario lectivo, para a adquisición das destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias do alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria, de 1º e 2º de educación secundaria obrigatoria e de formación profesional básica. Entre outras competencias, reforzaranse as destrezas matemática, en ciencia e tecnoloxía e en comunicación lingüística.

A liña 2, de Mellora das competencias clave, centrarase en traballar a  competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, así como a competencia en comunicación lingüística das linguas curriculares impartidas no centro, co fin de mellorar os resultados e elevar os niveis de éxito escolar. As medidas incluídas nesta actuación serán desenvolvidas por profesorado do centro dentro do horario lectivo. O alumnado destinatario é todo o de Primaria, ESO e FP Básica.

Ao abeiro da liña 3, unha das novidades deste ano, IGUÁLA-T, desenvolveranse accións que interveñan no fomento da coeducación, promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, prevención e tratamento da violencia de xénero, promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual, prevención e tratamento da LGBTIfobia e outras medidas semellantes. O seu obxectivo é traballar na escola os valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia contra a muller e as actitudes e comportamentos discriminatorios pola orientación sexual ou a identidade de xénero. Esta modalidade vai dirixida ao alumnado de todos os centros que poden participar na convocatoria.

No caso de CON-VIVE, liña de actuación número 4 e tamén nova neste curso, ten como obxectivo identificar as incidencias relacionadas coa convivencia no seo da comunidade educativa e promover a súa solución e a creación dun bo clima nas aulas. Para iso estimularanse as competencias emocionais no alumnado (a través de obradoiros de habilidades sociais, de autocoñecemento e outros similares), mellorarase a competencia social e cívica (CSC) e impulsarase a participación colaborativa das familias e doutras institucións e entidades na mellora da convivencia escolar. Esta modalidade vai dirixida tamén ao alumnado de todos os centros que poden participar na convocatoria.

A través da última das liñas novidosas, a 5, INCLÚE-T, desenvolveranse medidas que fomenten e melloren a inclusión no centro dirixidas á atención á diversidade, á inclusión educativa do alumnado, á colaboración con asociacións que traballan na diversidade funcional, ao fomento de recreos igualitarios e inclusivos, ao desenvolvemento de dinámicas de traballo cooperativo e á creación de escolas de nais e pais, e outras medidas semellantes. Entre os seus obxectivos están favorecer a inclusión dos colectivos máis desfavorecidos, como o alumnado inmigrante, o retornado ou que está en risco de exclusión social e promover medidas que fomenten a inclusión, desenvolvendo estratexias referidas á inclusión e a equidade educativa. O alumnado destinatario é o mesmo que o das liñas 3 e 4.

Nesta convocatoria a liña 6 diríxese á Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar, e terá como finalidade atender o alumnado con menor motivación para aprender, de xeito que se lle ofrezan respostas adaptadas ás súas posibilidades e aos seus intereses, para seguir avanzando na súa aprendizaxe, diminuíndo o risco de abandono ou desinterese. Deste xeito, búscase diminuír o abandono e aumentar as posibilidades de éxito escolar no ensino obrigatorio. Para iso desenvolveranse medidas específicas nos centros con menor índice de titulación ou promoción na educación secundaria e intervirase naqueles centros de primaria e secundaria con maiores taxas de abandono escolar temperán. Ao mesmo tempo impulsarase a coordinación entre organizacións e institucións da contorna.

A Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia será o obxectivo da liña número 7, que trata de dar resposta ao alumnado con maior motivación para aprender, á vez que supón unha medida de atención á diversidade na que se desenvolverán iniciativas de afondamento nos coñecementos do alumnado, co fin de incrementar a excelencia. Ao abeiro desta modalidade planificaranse diferentes obradoiros. Pódense canalizar a través desta vía as semanas culturais ou científicas, a participación en programas educativos externos ao centro e, en xeral, o traballo por proxectos.

A liña 8, de Mellora da calidade na xestión dos centros, continuará centrándose na xestión administrativa, co fin de implantar un sistema de xestión de calidade de cara á súa certificación e de desenvolver un modelo de xestión que permita estandarizar procedementos comúns dos centros e que permita facilitar a introdución de boas prácticas de xestión educativa.

Finalmente a liña 9, outra das reformuladas, está dirixida ao Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO. O seu desenvolvemento suporá a creación de grupos de reforzo da Competencia matemática (PREMAT), da competencia Comunicación lingüística das linguas curriculares impartidas no centro (PRELIN) ou das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (PRETEC).

Contratos-programaEducación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Resolución definitiva dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería para o curso 2019/2020

Portal Educación Xunta - Ven, 20/12/2019 - 12:51
Idioma GallegoAnuncio principal: Resolución do 7 de outubro de 2019 pola que se regulan, para o curso 2019/2020, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria

Resolución definitiva dos centros seleccionados e as actuacións concedidas segundo a Resolución do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para o curso 2019/20.
 

Tema: Contratos-programaEnsinanza: Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servicio de Ordenación, Convivencia y Participación EducativaColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Acto de entrega dos premios eduemprende Idea 2019

Novas de FP - Ven, 20/12/2019 - 12:06

Hoxe tivo lugar a entrega de premios do concurso eduemprende Idea na Cidade de Cultura de Galicia.

Este concurso pretende potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos

Imaxe Portada:  Imaxe: 
Categorías: Novas FP

A Xunta de Galicia recoñece o traballo de seis centros de ensino no concurso Eduemprende Idea

Portal Educación Xunta - Ven, 20/12/2019 - 12:01
Summary: Os conselleiros de Educación e Economía presidiron hoxe a entrega dos galardóns O certame ten como obxectivo potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de FP, deportivas ou de artes plásticas e deseño Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, presidiron hoxe a entrega dos premios do concurso Eduemprende Idea 2019, un certame que ten como obxectivo potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de FP, deportivas ou de artes plásticas e deseño.

A conselleira de Educación deulles os parabéns tanto ao alumnado participante como ao gañador deste certame polo seu espírito emprendedor, moi valioso na sociedade actual, na que “o talento e as ideas son o que marca a diferenza, o máis importante”.

“Está mañá estades aquí algúns dos mellores expoñentes galegos do espírito emprendedor, motor do crecemento da economía e que favorece, tamén, a cohesión social ao contribuír non só ao voso desenvolvemento persoal, senón a darvos a oportunidade de mellorar a vosa empregabilidade en calquera ámbito ou situación”, destacou, lembrando que “outras persoas estiveron neste mesmo lugar, con proxectos premiados dos que algúns son hoxe empresas en funcionamento”.

Pomar sinalou que este certame naceu no marco do Plan de emprendemento no sistema educativo de Galicia (Eduemprende) co obxectivo de implantar a cultura emprendedora na comunidade educativa. “Foi, ao tempo, unha resposta ás necesidades da sociedade e aos cambios na concepción dos procesos de ensino e aprendizaxe, para reforzar os vínculos entre educación, empresa, investigación e innovación”, explicou.

Pola súa banda o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, sinalou que a Galicia do futuro será tamén a Galicia máis preparada, apuntando que os emprendedores xogarán un papel clave, xa que, grazas ao seu esforzo o tecido empresarial galego se reforza e medra.

Conde fixo fincapé en que a educación se converte no vehículo idóneo para implantar a cultura do emprendemento non só entre os máis novos durante a etapa de formación, senón tamén no mercado laboral entre os profesionais, mellorando a súa cualificación para asegurar un rendemento máis elevado. Apuntou que Galicia se encamiña na boa dirección para asegurar o benestar dos seus emprendedores, e así, ata 3.436 novas empresas se crearon este ano na Comunidade. Ademais, segundo o informe GEM, o emprendemento de menores de 40 anos supón o 24% do total.

Na modalidade A, dirixida a alumnado de ciclos de grao superior, resultaron premiados os seguintes centros e estudantes:

Premio

Centro

Proxecto

Autoría

CIFP Paseo das Pontes (A Coruña)

Biofroita

Rebeca Poces Piñeiro

Olga Parshakova

Ángela Fernández Gómez

IES Fernando Wirtz Suárez (A Coruña)

Fungal Materials

Inda Alvarado Pérez

Karlos Martín Sánchez

Marcos Daporta González

José Ramón Mosquera Ríos

IES de Rodeira (Cangas)

Systerra

Sara González Núñez

Rubén Lino Mandado

Andrés Abal Aldao

Daniel Sotelo Pérez

 

Na modalidade B, dirixida a alumnado de ciclos de grao medio, resultaron premiados os seguintes centros e estudantes:

Premio

Centro

Proxecto

Autoría

CIFP Coroso (Ribeira)

KAD Kids and animals detection

Óscar Laíño Carril

David Vázquez Teira

IES Montecelo (Pontevedra)

Luscofusco The Braille's T-Shirts

Iria García Viñas

Thalia Diego Martínez

CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo)

G&R Dos mundos. Un futuro

Getiza Bermeu Camargo

Juan José Rey Angueira

 

Nas dúas modalidades o premio consiste na incorporación a un viveiro de empresas da Consellería de Educación, no asesoramento técnico do Igape e nunha dotación económica de 3.000 € (1º premio), 2.000 € (2º premio) e 1.000 € (3 premio).

As persoas participantes deberon achegar coa solicitude unha ficha das e dos integrantes do grupo (mínimo de 2 e máximo de 4) e un proxecto de empresa, así como un resumo executivo e un vídeo do mesmo.

O concurso conta coa colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Igape. Ademais, os premios están cofinanciados polo Ministerio do ramo e polo Fondo Social Europeo.

Premios autonómicoseduemprendeFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalEntidades autonómicasProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo Fondo Social Europeo

Portal Educación Xunta - Xov, 19/12/2019 - 16:35
Idioma Gallego

Resolución do 19 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

  • O prazo de presentación será dende o día seguinte á publicación desta Resolución ata o día 15 de xaneiro 2020.
Solicitude a través de www.edu.xunta.es/programaseducativos
  A ruta é a seguinte: https://www.edu.xunta.es/programaseducativos/ > contrasinal de EDU da persoa directora en "entrar" > contratos-programa > 2019-2020 > seleccionar (na parte inferior) > Listaxe programas (no menú da esquerda) > Iniciativa ARCO > Solicitar
  File:  Resolución do 19 de decembro de 2019 Corrección de erros á Resolución do 19 de decembro de 2019Tema: Programas e plansEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Reto da xira de proclamacións dos Premios Fundación Princesa de Girona na Coruña

Novas de FP - Xov, 19/12/2019 - 11:39

O reto da xira de proclamacións dos Premios FPdGi é unha iniciativa que quere poñer en valor o talento dos novos estudantes para construír o futuro no que van vivir. O proxecto desenvólvese a través dunha competición de innovación disruptiva onde se xeran miles de solucións a retos empresariais.

Equipos de 4 persoas de entre 16 e 24 anos, desenvolverán durante 3 horas unha solución a un reto real de empresa baixo a dirección de Xavier Verdaguer, CEO de Imaxine Creativity Center, o cal dinamiza as diferentes fases que constrúen o método Lombard de innovación disruptiva. As persoas participantes darán forma á súa solución seguindo as catro fases do método —Inspiración, Ideación, Prototipaxe e Comunicación— para, finalmente, presentar o seu proxecto diante dun xurado.

O reto emprendedor "Só en casa: ideas para previr a soidade das persoas maiores", terá lugar en A Coruña o vindeiro 28 de febreiro de 2020, xunto co acto de proclamación do Premio FPdGi Social 2020, no Centro Ágora, Lugar Gramela, 17, 15010 A Coruña.

Categorías: Novas FP

Resolución do 18 de decembro de 2019 de avaliación da fase de estadía das axudas posdoutorais, modalidade A, convocatoria 2017

Portal Educación Xunta - Xov, 19/12/2019 - 09:24
Idioma Gallego

Resolución do 18 de decembro de 2019 da Secretaría Xeral de Universidades pola que se informa favorablemente a fase de estadía de Ana Isabel Gómez Varela, segundo o disposto na Orde conxunta da Consellería de Cultura, Educación e ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria.

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Concesión das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade B) nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2019

Portal Educación Xunta - Xov, 19/12/2019 - 09:10
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 5 de decembro de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se adxudican as axudas da Orde do 1 de outubro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade B) nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (convocatoria complementaria da realizada pola Orde do 28 de maio de 2019, Diario Oficial de Galicia número 111, do 13 de xuño) (código de procedemento IN606C).
 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade B) nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2019Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaServizo de Planificación e Estruturación de InvestigaciónColectivo: Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Os galardoados no XIV Festival Internacional Rebulir serán agasallados con figuras elaborados por alumnado do CEE Manuel López Navalón (Santiago de Compostela)

Portal Educación Xunta - Mér, 18/12/2019 - 10:18
Summary: Foron creadas por estudantes do programa formativo básico de Cerámica deste centro Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, asistiu onte á presentación das figuras elaboradas por alumnado do Centro de Educación Especial Manuel López Navalón (Santiago de Compostela) que se entregarán como premio aos galardoados no XIV Festival Internacional Rebulir (FIR). Baixo o nome de Lembranzas, estas obras foron creadas polos estudantes do programa formativo básico de Cerámica deste centro compostelán.

Carmen Pomar agradeceu ao FIR “este encargo tan especial”. Así mesmo destacou o labor do CEE Manuel López Navalón, “que ten o lema A maxia da diversidade e no que se comprometen para sacar o mellor do seu alumnado, persoas extraordinarias con capacidades diferentes”.

Na presentación participaron tamén o alumnado e as súas familias, a directora do centro, Carmen Mª Otero Parga; e o director do FIR, Alexandre Sotelino. Ao remate o alumnado do programa formativo básico de Servizos de restauración do CEE Manuel López Navalón ofreceulles un petisco aos asistentes.

Os Premios Rebulir da Cultura Galega 2019 entregaranse o vindeiro sábado 21 de decembro no marco XIV Festival Internacional Rebulir 2019, na localidade ourensá de Ramirás. Os galardoados son Rosa Cedrón (na categoría de Música Galega), Antonio Durán “Morris” (Artes Escénicas) e Coral De Ruada (Homenaxe).

Os galardóns, que nacen no ano 2012 como un recoñecemento a persoas ou colectivos que contribúan á difusión e posta en valor da cultura autóctona nas súas diferentes manifestacións, teñen como un dos seus principais obxectivos a proxección exterior do nome de Galicia, especialmente a través do establecemento de vínculos interculturais e de raíz.

Premios autonómicosEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta
Distribuir contido


by Dr. Radut