Skip to Content

Novas de FP

Distribuir contido
Actualizado: hace 2 horas 1 min

Bolsas para mocidade do exterior, co fin de iniciar estudos FP de grao superior no curso 2018/19

Xov, 09/08/2018 - 08:25

Publicada a Orde do 6 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun centro con ensinanzas sostidas con fondos públicos de Galicia (ED333A).

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Categorías: Novas FP

Calendario de acceso e admisión para o curso 2018-2019 nas ensinanzas de FP básica

Mar, 07/08/2018 - 13:32

Calendario de acceso e admisión para o curso 2018/19 nas ensinanzas de FP básica, segundo a disposición adicional segunda da Resolución do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/19.

Categorías: Novas FP

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no curso 2018-2019

Mar, 07/08/2018 - 08:38

Publicada a Resolución do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/19.

Categorías: Novas FP

Admisión. Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

Ven, 27/07/2018 - 14:00

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde as 9:00 horas do día 30 de xullo ata as 13:00 horas do día 31 de xullo de 2018. Abrirase un novo período de matriculación tras a publicación da 2ª adxudicación extraordinaria.

Para matricularse nun ciclo con prazas libres a única condición é cumprir os requisitos de acceso para ás ensinanzas correspondentes.

As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas vacantes. A matrícula realizarase por orde de chegada.

Para solicitar a matrícula en ciclos do réxime ordinario con prazas liberadas empregarase o anexo I.

Para solicitar a matrícula en módulos do réxime para as persoas adultas con prazas liberadas empregarase o anexo II.

A matrícula en calquera ciclo con prazas vacantes implica a renuncia a continuar no proceso de admisión e polo tanto a participar nas seguintes adxudicacións de prazas.

 

Réxime ordinario

 

Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Categorías: Novas FP

Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP). Convocatoria 2018-2019

Ven, 27/07/2018 - 10:54

Publicada a listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) autorizados e excluídos da convocatoria 2018-2019.

Prazo para realizar alegacións: ata o 20 de agosto de 2018.

Categorías: Novas FP

Admisión a ciclos formativos. 2ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2018

Ven, 27/07/2018 - 08:24

Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

 

Réxime ordinario

prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o venres 27 de xullo ata as 13:00 horas do martes 31 de xullo de 2018. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar matrícula na praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional. Tamén se poderá renunciar á praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Para realizar a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada

Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

  • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

Nota: os datos de matrículas e renuncias que figuran no encabezado das listaxes de espera son datos acumulados das sucesivas adxudicacións.
(As listaxes de espera do réxime ordinario só están activas durante o período de matriculación da adxudicación)

Réxime para as persoas adultas

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o venres 27 de xullo ata as 13:00 horas do martes 31 de xullo de 2018. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar presencialmente a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

Categorías: Novas FP

Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións definitivas. Convocatoria ordinaria 2018

Ven, 20/07/2018 - 10:07

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións da convocatoria ordinaria 2018 de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo de un mes desde a súa publicación.

Categorías: Novas FP

Premio Reina Letizia 2018 de Promoción da Inserción Laboral das personas con discapacidade

Xov, 19/07/2018 - 11:45

Convocada a concesión do Premio Reina Letizia 2018 de Promoción da Inserción Laboral das personas con discapacidade.

Este premio, do que se celebra este ano a súa oitava edición, ten como finalidade recoñecer un labor continuado, levado a cabo nun período de tempo non inferior a cinco anos, de empresas que implantasen políticas, programadas e avaliadas, de inserción laboral de persoas con discapacidade no seu persoal, cuxos resultados merezan esta distinción.

As solicitudes deben presentarse non máis tarde do día 7 de agosto de 2018.

Categorías: Novas FP

Admisión a ciclos formativos. 1ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2018

Mar, 17/07/2018 - 09:15

Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

 

Réxime ordinario

prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o martes 17 de xullo ata as 13:00 horas do martes 24 de xullo de 2018. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar matrícula na praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional. Tamén se poderá renunciar á praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Para realizar a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada

Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

  • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

(As listaxes de espera do réxime ordinario só están activas durante o período de matriculación da adxudicación)

Réxime para as persoas adultas

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o martes 17 de xullo ata as 13:00 horas do martes 24 de xullo de 2017. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

Categorías: Novas FP

Admisión a ciclos formativos. Listaxes definitivas de solicitantes. Convocatoria 2018

Mar, 17/07/2018 - 08:53

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.

- Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

 

Réxime ordinario

  
 
Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade a distancia

Categorías: Novas FP

Formación Profesional Dual. Listaxes de prazas adxudicadas. Curso 2018-2019

Lun, 16/07/2018 - 16:26

Publicadas as listaxes de prazas adxudicadas para os proxectos experimentais de formación profesional dual autorizados na Orde do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

As persoas con praza adxudicada deberán matricularse no centro adxudicado ata o día 24 de xullo. Os centros con prazas vacantes poderán recoller solicitudes en virtude da ampliación do prazo (consultar en: Ampliación do prazo de presentación de solicitudes).

- Máis información

Categorías: Novas FP

Formación Profesional Dual. Ampliación do prazo de solicitudes. Curso 2018-2019

Lun, 09/07/2018 - 14:38

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes para os proxectos de formación profesional dual de ciclos formativos convocados pola orde do 14 de xuño de 2018, que tras a finalización do período establecido de solicitudes, aínda dispoñen de prazas vacantes.

A persoa interesada en matricularse nalgún destes ciclos formativos presentará unha única solicitude en calquera dos centros que aparecen no anexo II da Orde do 14 de xuño de 2018, preferentemente no centro onde se oferte o ciclo para o que solicita admisión.

Aceptaranse solicitudes ata completar as prazas ofertadas.

Categorías: Novas FP

Formación Profesional Dual. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2018-2019

Lun, 09/07/2018 - 14:15

Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes de admisión aos proxectos experimentais de formación profesional dual autorizados na Orde do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

Os módulos sinalados cun asteristo (*) na listaxe corresponden con módulos xa superados ou validados do ciclo solicitado.

Categorías: Novas FP

Admisión a ciclos formativos. Listaxes provisionais de solicitantes. Convocatoria 2018

Ven, 06/07/2018 - 08:28

Publicación das listaxes provisionais de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o venres 6 de xullo ata as 13:00 horas do martes 10 de xullo de 2018.

A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a instancia.

- Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

Réxime ordinario

  
Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Categorías: Novas FP

Formación Profesional Dual. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2018-2019

Mér, 04/07/2018 - 19:38

Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes de admisión aos proxectos experimentais de formación profesional dual autorizados na Orde do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

Os módulos sinalados cun asterisco (*) na listaxe corresponden con módulos xa superados ou validados do ciclo solicitado.

Contra estas listaxes poderase presentar reclamación o 5 e 6 de xullo no centro de inscrición.

Máis información

Categorías: Novas FP

Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións provisionais. Convocatoria ordinaria 2018

Mér, 04/07/2018 - 19:00

Publicada a listaxe provisional de cualificacións da convocatoria ordinaria de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 11 de xullo de 2018.

Categorías: Novas FP

Carnés e habilitacións profesionais. Comezo do prazo de solicitudes para convocatoria extraordinaria 2018

Mar, 03/07/2018 - 09:20

Iniciado o prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria extraordinaria de probas para  a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais.

Para a convocatoria extraordinaria, o prazo de presentación de solicitudes é desde o día 2 ata o día 13 de xullo de 2018, ambos os dous incluídos.

Categorías: Novas FP

Proxectos de formación. Resolución de avaliación. Curso 2017-2018

Mér, 27/06/2018 - 11:20

Publicada a Resolución de avaliación da comisión de selección de proxectos de formación para profesorado de Formación Profesional para o curso 2017-2018.

Categorías: Novas FP

Oferta formativa de Formación Profesional para o curso 2018-2019 en centros públicos

Lun, 25/06/2018 - 09:00

Orde do 15 de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018/19.

Orde do 15 de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018/19.

ORDE do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

Nas seguintes ligazóns pode consultar os mapas da oferta de formación profesional para o curso académico 2018/2019:

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao medio. Listaxe definitiva de cualificacións. Convocatoria 2018

Ven, 22/06/2018 - 10:52

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións nas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

A partir do día 25 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2017-2018).

- Máis información sobre a convocatoria

Categorías: Novas FP


by Dr. Radut