Skip to Content

Novas de FP

Distribuir contido
Actualizado: hace 11 horas 25 min

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no curso 2017-2018

Xov, 17/08/2017 - 08:00

Resolución do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2017/18.

- Resolución do 3 de agosto de 2017

Categorías: Novas FP

Decreto 71/2017 polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos

Lun, 07/08/2017 - 10:26

Publicado o Decreto 71/2017, do 24 de maio, polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos.

Decreto 71/2017

Os anexos corresponden ás seguintes familias profesionais:

 • Anexo I: Hostelaría e Turismo e Industrias Alimentarias
 • Anexo II: Servizos Socioculturais e á Comunidade
 • Anexo III: Instalación e Mantemento
 • Anexo IV: Fabricación Mecánica e Electricidade e Electrónica
 • Anexo V: Electricidade e Electrónica e Fabricación Mecánica
 • Anexo VI: Transporte e Mantemento de Vehículos e Marítimo Pesqueira
Categorías: Novas FP

Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües

Ven, 04/08/2017 - 12:26

Listaxe provisional de centros e ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP). Convocatoria 2017-2018

 Prazo para realizar alegacións: ata o 28 de agosto de 2017.

- Listaxe

Categorías: Novas FP

FP Dual. Prazo de presentación de solicitudes aberto para prazas vacantes

Xov, 27/07/2017 - 14:35

Permanece aberto o prazo de presentación de solicitudes para os proxectos de formación profesional dual de ciclos formativos convocados pola orde do 13 de xuño de 2017, que tras a finalización do período establecido nesta orde, do 22 o 30 de xuño, aínda dispoñen de prazas vacantes.

A persoa interesada en matricularse nalgún destes ciclos formativos presentará unha única solicitude en calquera dos centros que aparecen no anexo II da Orde do 13 de xuño de 2017, preferentemente no centro onde se oferte o ciclo para o que solicita admisión.

Centros e ciclos nos que se amplía o prazo

Concello Centro Ciclo Máis información A Coruña 15024513 - CIFP Someso CSIMP01 - Estética integral e benestar 881880001 A Coruña 15027897 - CIFP Paseo das Pontes CMINA01 - Panadaría, repostaría e confeitaría 981160196 A Coruña 15027897 - CIFP Paseo das Pontes CSHOT05 - Dirección de servizos de restauración (Paradores de Turismo de España, S.A.) 981160196 A Coruña 15027897 - CIFP Paseo das Pontes Dobre titulación en Dirección de servizos de restauración e en Dirección de cociña 981160196 Chantada 27003175 - IES Val do Asma CSADG01 - Administración e finanzas 982870236 Chantada 27003175 - IES Val do Asma CSHOT02 - Axencias de viaxes e xestión de eventos 982870236 Chantada 27003175 - IES Val do Asma CSIFC03 - Desenvolvemento de aplicacións web 982870236 Foz 27020562 - IES de Foz Dobre titulación en Dirección de servizos de restauración e en Dirección de cociña 982870287 Lugo 27015773 - IES Muralla Romana CSIMP01 - Estética integral e benestar 982828081 Lugo 27016455 - IES Sanxillao CMHOT01 - Cociña e gastronomía 982828088 Mondoñedo 27006966 - IES Plurilingüe San Rosendo CMAGA04 - Aproveitamento e conservación do medio natural 982870539 Ourense 32009131 - IES Universidade Laboral CMTMV01 - Carrozaría 988788486 Pontevedra 36020064 - CIFP Carlos Oroza CSHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos 886159545 Pontevedra 36020064 - CIFP Carlos Oroza Dobre titulación en Dirección de servizos de restauración e en Dirección de cociña 886159545 Ribadeo 27020793 - CIFP Porta da Auga CMTMV03 - Electromecánica de maquinaria 982128894 Santiago 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago CSELE01 - Sistemas electrotécnicos e automatizados 981522062 Santiago 15016000 - CIFP Compostela CSHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos 881866570 Santiago 15026753 - IES A Pontepedriña CSCOM03 - Xestión de vendas e espazos comerciais 881867152 Valga 36020362 - IES de Valga CMFME02 - Soldadura e caldeiraría 886151980 Vigo 36013448 - CIFP Manuel Antonio CMTCP01 - Confección e moda 886120750 Vilagarcía de Arousa 36013771 - IES Fermín Bouza Brey CSIMA03 - Mecatrónica industrial 886151956 Vilamarín 32016285 - IES de Vilamarín CSHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos 988286013

 

- Máis información

Categorías: Novas FP

Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

Xov, 27/07/2017 - 14:00

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde as 9:00 horas do día 28 de xullo ata as 13:00 horas do día 31 de xullo de 2017. Abrirase un novo período de matriculación tras a publicación da 2ª adxudicación extraordinaria. Non se abrirá período de matriculación en ciclos con prazas vacantes na 1ª adxudicación extraordinaria.

Para matricularse nun ciclo con prazas libres a única condición é cumprir os requisitos de acceso para ás ensinanzas correspondentes.

As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas vacantes. A matrícula realizarase por orde de chegada.

Para solicitar a matrícula en ciclos do réxime ordinario con prazas liberadas empregarase o anexo I.

Para solicitar a matrícula en módulos do réxime para as persoas adultas con prazas liberadas empregarase o anexo II.

A matrícula en calquera ciclo con prazas vacantes implica a renuncia a continuar no proceso de admisión e polo tanto a participar nas seguintes adxudicacións de prazas.

 

Réxime ordinario

  
Réxime para as persoas adultas

FP Dual

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Categorías: Novas FP

Admisión: 2ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2017

Xov, 27/07/2017 - 00:30

Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

Réxime ordinario

prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o xoves 27 de xullo ata as 13:00 horas do luns 31 de xullo de 2017. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional. Tamén se poderá renunciar á praza adxudicada vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven á FP".

Para realizar a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada

Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

 • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

(As listaxes de espera do réxime ordinario so están activas durante o periodo de matriculación da adxudicación)

Réxime para as persoas adultas

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o xoves 27 de xullo ata as 13:00 horas do luns 31 de xullo de 2017. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

Categorías: Novas FP

O CIFP Ferrolterra seleccionado entre os proxectos Erasmus+ de Asociacións Estratéxicas (KA202)

Mér, 26/07/2017 - 13:49

O proxecto do CIFP Ferrolterra, Fogar dixital Z-Wave, foi seleccionado dentro da convocatoria Erasmus+ de Asociacións Estratéxicas no sector da Formación Profesional (KA202).

O proxecto será desenvolvido durante dous anos en colaboración con ITIS L. DA VINCI de Italia, Berufskolleg Tecklenburger Land de Alemaña e Second Epal Neas Ionias Volou de Grecia. Contará cun orzamento de 48360 €, co que se desenvolverán módulos para construír adestradores domóticos coa última tecnoloxía e materiais didácticos baixo a licenza Creative Commons.

Esta experiencia suporá a internacionalización do centro, permitirá unha colaboración estreita cos socios, terá como resultado materiais didácticos e metodoloxías comúns con outros centros europeos e mellorará as competencias lingüísticas e tecnolóxicas dos participantes.

Categorías: Novas FP

Admisión: 1ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2017

Mar, 18/07/2017 - 08:15

Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

 

Réxime ordinario

prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o martes 18 de xullo ata as 13:00 horas do luns 24 de xullo de 2017. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional. Tamén se poderá renunciar á praza adxudicada vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Para realizar a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada

Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

 • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

(As listaxes de espera do réxime ordinario só están activas durante o período de matriculación da adxudicación)

Réxime para as persoas adultas

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o martes 18 de xullo ata as 13:00 horas do luns 24 de xullo de 2017. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

 • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

Categorías: Novas FP

Admisión: listaxes definitivas de solicitantes. Convocatoria 2017

Mar, 18/07/2017 - 08:00

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.

- Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

 

Réxime ordinario

  
 
Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Categorías: Novas FP

FP dual. Listaxe de persoas admitidas e en espera. Curso 2017-2018

Ven, 14/07/2017 - 14:42

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e en espera, por centro escollido en primeira opción, aos proxectos experimentais de formación profesional dual de grao medio e grao superior.

As persoas con praza adxudicada deberán matricularse no centro adxudicado, en horario de oficina, ata o día 21 de xullo de 2017. De non formalizar a matrícula nestas datas, esas prazas serán ocupadas polas persoas en espera.

As persoas solicitantes que non figuran na listaxe de persoas admitidas ou na listaxe de persoas en espera están en situación de non seleccionadas.

Os centros con prazas vacantes poderán recoller solicitudes en virtude da ampliación do prazo.

- Máis información

Categorías: Novas FP

FP Dual. Ampliación do prazo de presentación de solicitudes

Lun, 10/07/2017 - 11:21

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes para os proxectos de formación profesional dual de ciclos formativos convocados pola orde do 13 de xuño de 2017, que tras a finalización do período establecido nesta orde, do 22 o 30 de xuño, aínda dispoñen de prazas vacantes.

A persoa interesada en matricularse nalgún destes ciclos formativos presentará unha única solicitude en calquera dos centros que aparecen no anexo II da Orde do 13 de xuño de 2017, preferentemente no centro onde se oferte o ciclo para o que solicita admisión.

Centros e ciclos nos que se amplía o prazo

 • Centro: 15015767- CIFP Politécnico de Santiago. Ciclos: CSELE01 - Sistemas electrotécnicos e automatizados; CSIMA03 - Mecatrónica industrial.
 • Centro: 15024513- CIFP Someso. Ciclo: CSIMP01 - Estética integral e benestar.
 • Centro: 15026753- IES A Pontepedriña. Ciclo: CSCOM03 - Xestión de vendas e espazos comerciais.
 • Centro: 15027897 - CIFP Paseo das Pontes. Ciclos: CMINA01 - Panadaría, repostaría e confeitaría; CSHOT05 - Dirección de servizos de restauración (Paradores de Turismo de España, S.A.); Dobre titulación en Dirección de servizos de restauración e en Dirección de cociña.
 • Centro: 27003175 - IES Val do Asma. Ciclos: CSADG01 - Administración e finanzas, CSHOT02 - Axencias de viaxes e xestión de eventos, CSIFC03 - Desenvolvemento de aplicacións web.
 • Centro: 27006966 - IES Plurilingüe San Rosendo. Ciclo: CMAGA04 - Aproveitamento e conservación do medio natural.
 • Centro: 27015773 - IES Muralla Romana. Ciclo: CSIMP01 - Estética integral e benestar.
 • Centro: 27016455 - IES Sanxillao. Ciclo: CMHOT01 - Cociña e gastronomía.
 • Centro: 27020562 - IES de Foz. Ciclo: Dobre titulación en Dirección de servizos de restauración e en Dirección de cociña.
 • Centro: 27020793 - CIFP Porta da Auga. Ciclo: CMTMV03 - Electromecánica de maquinaria.
 • Centro: 32016285 - IES de Vilamarín. Ciclo: CSHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos.
 • Centro: 36013448 - CIFP Manuel Antonio. Ciclo: CMTCP01 - Confección e moda.
 • Centro: 36013771 - IES Fermín Bouza Brey. Ciclo: CSIMA03 - Mecatrónica industrial.
 • Centro: 36020064 - CIFP Carlos Oroza. Ciclos: CSHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos; Dobre titulación en Dirección de servizos de restauración e en Dirección de cociña.
 • Centro: 36020362 - IES de Valga. Ciclos: CMFME02 - Soldadura e caldeiraría.

- Máis información

Categorías: Novas FP

Formación Profesional Dual. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2017-2018

Ven, 07/07/2017 - 14:47

Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes de admisión aos proxectos experimentais de formación profesional dual autorizados na Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

Os módulos sinalados cun asterisco (*) na listaxe corresponden con módulos xa superados ou validados do ciclo solicitado.

Máis información

Categorías: Novas FP

Admisión: listaxes provisionais de solicitudes. Convocatoria 2017

Ven, 07/07/2017 - 09:00

Publicación das listaxes provisionais de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o venres 7 de xullo ata ás 13:00 horas do martes 11 de xullo de 2017.

A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a instancia.

- Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade,   legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

Réxime ordinario

  
Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Categorías: Novas FP

Solicitude de ciclos plurilingües para o curso 2017-2018

Mar, 04/07/2017 - 12:33

O próximo venres día 7 de xullo, está previsto que se publique no Diario Oficial de Galicia o anuncio da publicación da Resolución do 3 de xullo de 2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) para o curso 2017-2018.

A partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e ata o 20 de xullo de 2017, os centros educativos poderán solicitar a súa participación para o curso 2017-2018.

Categorías: Novas FP

Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións definitivas. Convocatoria ordinaria 2017

Mar, 04/07/2017 - 10:32

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións da convocatoria ordinaria 2017 de carnés e habilitacións profesionais.

Listaxe definitiva

Contra esta resolución definitiva poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes dende a súa publicación.

Categorías: Novas FP

Formación Profesional Dual. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2017-2018

Lun, 03/07/2017 - 18:59

Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes de admisión aos proxectos experimentais de formación profesional dual autorizados na Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

Os módulos sinalados cun asterisco (*) na listaxe corresponden con módulos xa superados ou validados do ciclo solicitado.

Contra estas listaxes poderase presentar reclamación o 4 e 5 de xullo no centro de inscrición.

Máis información

Categorías: Novas FP

Proxectos de formación. Resolución de avaliación. Curso 2016-2017

Lun, 03/07/2017 - 13:59

Publicada a Resolución de avaliación da Comisión de selección de proxectos de formación para profesorado de Formación Profesional.

Categorías: Novas FP

Oferta de formación profesional polo réxime ordinario e de persoas adultas en centros públicos para o curso 2017/2018

Lun, 26/06/2017 - 07:50

Orde do 14 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18.

Orde do 15 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18.

Nas seguintes ligazóns pode consultar os mapas da oferta de formación profesional para o curso académico 2017/2018:

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao medio. Listaxe definitiva de cualificacións. Convocatoria 2017

Ven, 23/06/2017 - 08:02

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións nas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

A partir do día 26 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera centro público con oferta de formación profesional.

- Máis información sobre a convocatoria

Categorías: Novas FP

Aberto o prazo de presentación de solicitudes para acceder a FP dual. Convocatoria 2017

Xov, 22/06/2017 - 10:02

Hoxe, 22 de xuño de 2017, comeza o prazo de presentación de solicitudes para participar en proxectos de formación profesional dual, segundo indica a Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

Nas seguintes ligazóns pode consultar a oferta, que por primeira vez inclúe titulacións dobres.

O prazo de presentación de solicitudes rematará ás 13.00 horas do día 30 de xuño de 2017.

Na seguinte ligazón pode atopar toda a información sobre a convocatoria, como os requisitos das persoas solicitantes e a documentación a entregar:

Categorías: Novas FP


by Dr. Radut