Skip to Content

Novas de FP

Distribuir contido
Actualizado: hace 4 horas 4 min

Participación da FP galega en WorldSkills Kazan 2019

Xov, 22/08/2019 - 11:49

Yamila Sidati Novo e Brais Mosquera Fuentes, alumnos da FP galega que gañaron a medalla de ouro no SpainSkills 2019, nas especialidades de Panadaría e Ebanistaría, respectivamente, participan no Campionato Mundial de Formación Profesional WorldSkills 2019, que se celebra entre o 22 e o 27 de agosto de 2019 en Kazán.

Nesta edición do certame participan máis de 1300 competidores de 63 países diferentes, en 56 skills ou especialidades.

Yamila Sidati Novo, do CIFP Paseo das Pontes, acompañada pola titora Avelina Amado Fernández, competirá na especialidade de Panadería, xunto con representantes doutros 18 países.

Brais Mosquera Fuentes, do CIFP Someso, acompañado polo titor Benigno Rafael García Amor, competirá na especialidade de Ebanistería, xunto con representantes doutros 29 países.

 

Imaxe Portada:  Imaxe: 
Categorías: Novas FP

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no curso 2019-2020

Ven, 09/08/2019 - 09:39

Publicada a Resolución do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/20.

Categorías: Novas FP

Bolsas para mocidade do exterior FP. Listaxe provisional de solicitudes corrixida. Convocatoria 2019

Ven, 02/08/2019 - 13:36

Publícase a listaxe provisional corrixida de solicitudes admitidas e excluídas en substitución da publicada con data do 30 de xullo de 2019. (bolsas FP para a mocidade do exterior). Data de publicación: 02/08/2019

O novo prazo de emenda remata o día 9 de agosto de 2019.

As persoas excluídas disporán dun prazo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao desta publicación na páxina web, para emendaren a falta ou achegaren os documentos preceptivos. Transcorrido este prazo sen que se emenden os erros ou se achegue a documentación preceptiva, considerarase que a persoa interesada desiste da súa petición, nos termos e nas condicións que se establecen no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A documentación deberase achegar a través da aplicación aloxada no enderezo web https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

Categorías: Novas FP

Proposta provisional de adxudicación dos premios eduemprende Idea 2019

Ven, 02/08/2019 - 10:24

Publícase a proposta provisional de adxudicación dos premios do concurso Eduemprende Idea 2019 (Orde do 21 de febreiro de 2019 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2019 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos, publicada no DOG do 11 de marzo de 2019) elaborada pola comisión avaliadora do devandito concurso. Data de publicación: 02/08/2019

Tal como establece a orde de convocatoria, ábrese un prazo de 10 días naturais para presentar alegacións. 

Toda a información sobre esta convocatoria na seguinte ligazón:

Categorías: Novas FP

Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa 2019

Ven, 02/08/2019 - 10:09

A Asociación Erasmus Compsotela é unha das entidades beneficiarias do programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, segundo o indicado na Resolución do 10 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 9 de xullo de 2019 do procedemento BS324B (DOG do 19 de xullo de 2019).

O programa ten como finalidade reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais dos/as mozos/as menores de 30 anos non ocupados/as e non integrados/as nos sistemas de educación ou formación, contribuíndo á mellora da súa formación e á adquisición da experiencia profesional necesaria para a incorporación ao mercado de traballo dunha maneira duradeira no tempo. Ademais, a mobilidade transnacional apoia á adquisición de competencias en idiomas estranxeiros.

Trátase de estadías de 3 meses en Azores, Italia ou Reino Unido con 100 horas mensuais na modalidade de prácticas formativas non remuneradas en entidades e empresas dos países de destino.

O prazo de presentación de solicitudes atópase aberto ata o 6 de agosto de 2019 inclusive. As solicitudes deben presentarse de forma telemática a través da páxina web http://galeuropa.es/

Categorías: Novas FP

Bolsas para mocidade do exterior FP. Listaxe provisional de solicitudes. Convocatoria 2019

Mar, 30/07/2019 - 14:43

Publicada a listaxe de solicitudes admitidas e excluídas das bolsas FP para a mocidade do exterior convocadas pola Orde do 9 de abril de 2019. Data de publicación: 30/07/2019

As persoas excluídas disporán dun prazo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao desta publicación na páxina web, para emendaren a falta ou achegaren os documentos preceptivos. Transcorrido este prazo sen que se emenden os erros ou se achegue a documentación preceptiva, considerarase que a persoa interesada desiste da súa petición, nos termos e nas condicións que se establecen no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A documentación deberase achegar a través da aplicación aloxada no enderezo web https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

Categorías: Novas FP

Admisión. Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

Ven, 26/07/2019 - 14:00

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde o día 29 ás 9:00 horas ata o día 31 de xullo ás 13:00 horas. Abrirase un novo período de matriculación tras a publicación da 1ª adxudicación extraordinaria.

Para matricularse nun ciclo con prazas libres a única condición é cumprir os requisitos de acceso para ás ensinanzas correspondentes.

As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas vacantes. A matrícula realizarase por orde de chegada.

Para solicitar a matrícula en ciclos do réxime ordinario con prazas liberadas empregarase o anexo I.

Para solicitar a matrícula en módulos do réxime para as persoas adultas con prazas liberadas empregarase o anexo II.

A matrícula en calquera ciclo con prazas vacantes implica a renuncia a continuar no proceso de admisión e polo tanto a participar nas seguintes adxudicacións de prazas.

 

Réxime ordinario

 

Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Categorías: Novas FP

Admisión a ciclos formativos. 2ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2019

Mér, 24/07/2019 - 10:08

Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

 

Réxime ordinario

prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde as 9:00 horas do venres 26 de xullo ata as 13:00 horas do mércores 31 de xullo de 2019. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar matrícula na praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional. Tamén se poderá renunciar á praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Para realizar presencialmente a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada

Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

  • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

(As listaxes de espera do réxime ordinario só están activas durante o período de matriculación da adxudicación)

Réxime para as persoas adultas

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde as 9:00 horas do venres 26 de xullo ata as 13:00 horas do mércores 31 de xullo de 2019. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar presencialmente a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

Categorías: Novas FP

Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións definitivas. Primeira convocatoria 2019

Lun, 22/07/2019 - 12:53

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións da primeira convocatoria 2019 de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes desde a súa publicación.

Categorías: Novas FP

Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP). Convocatoria 2019-2020

Xov, 18/07/2019 - 16:12

Publicada a listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) autorizados da convocatoria 2019-2020.

Contra esta listaxe poderase presentar alegacións ante o Director Xeral de Educación, Formación profesional e Innovación Educativa no prazo de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da súa publicación.

Data de publicación: 18/07/2019.

Categorías: Novas FP

Formación Profesional dual. Prazas vacantes. Curso 2019-2020

Mar, 16/07/2019 - 19:21

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes para os ciclos de formación profesional dual que dispoñen de prazas vacantes tras a finalización do período establecido de presentación de solicitudes.

As persoas interesadas en matricularse nalgún destes ciclos formativos presentarán unha única solicitude no centro onde se oferte o ciclo que dispón de prazas vacantes.

Categorías: Novas FP

Admisión a ciclos formativos. 1ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2019

Mar, 16/07/2019 - 00:01

Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

 

Réxime ordinario

prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde as 9:00 horas do martes 16 de xullo ata as 13:00 horas do martes 23 de xullo de 2019. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar matrícula na praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional. Tamén se poderá renunciar á praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Para realizar presencialmente a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada

Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

  • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

(As listaxes de espera do réxime ordinario só están activas durante o período de matriculación da adxudicación)

Réxime para as persoas adultas

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde as 9:00 horas do martes 16 de xullo ata as 13:00 horas do martes 23 de xullo de 2019. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar presencialmente a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe nos módulos de grao medio
Listaxe nos módulos de grao superior

Categorías: Novas FP

Admisión a ciclos formativos. Listaxes definitivas de solicitantes. Convocatoria 2019

Lun, 15/07/2019 - 23:30

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.

- Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

 

Réxime ordinario

  
 
Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade a distancia

Categorías: Novas FP

Formación Profesional dual. Listaxes de prazas adxudicadas. Curso 2019-2020

Lun, 15/07/2019 - 20:05

Publicadas as listaxes de prazas adxudicadas para os proxectos experimentais de formación profesional dual en colaboración con diversas entidades para o curso 2019-2020.

As persoas con praza adxudicada deberán matricularse no centro adxudicado ata o día 24 de xullo.

- Máis información

Categorías: Novas FP

Convocatoria 2019-2020 de probas libres de títulos extinguidos da LOXSE

Lun, 15/07/2019 - 08:57

Publicada a Orde do 28 de xuño de 2019 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Categorías: Novas FP

Formación Profesional Dual. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2019-2020

Mar, 09/07/2019 - 08:37

Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes de admisión aos proxectos de formación profesional dual para o curso 2019-2020.

Os módulos sinalados cun asterisco (*) na listaxe corresponden con módulos xa superados ou validados do ciclo solicitado.

Máis información

Categorías: Novas FP

Admisión a ciclos formativos. Listaxes provisionais de solicitantes. Convocatoria 2019

Xov, 04/07/2019 - 23:54

Publicación das listaxes provisionais de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e en modalidade a distancia.

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o venres 5 de xullo ata as 13:00 horas do martes 9 de xullo de 2019.

A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a instancia.

- Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

Réxime ordinario

  
Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Categorías: Novas FP

Formación Profesional Dual. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2019-2020

Mér, 03/07/2019 - 22:02

Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes de admisión aos proxectos de formación profesional dual para o curso 2019-2020.

Os módulos sinalados cun asterisco (*) na listaxe corresponden con módulos xa superados ou validados do ciclo solicitado.

Contra estas listaxes poderase presentar reclamación o 4 e 5 de xullo no centro de inscrición.

Máis información

Categorías: Novas FP

Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións provisionais. Primeira convocatoria 2019

Mar, 02/07/2019 - 11:05

Publicada a listaxe provisional de cualificacións da primeira convocatoria 2019 de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 9 de xullo de 2019.

Categorías: Novas FP

Plan anual de formación do profesorado de FP 2019-2020

Mér, 26/06/2019 - 10:55

Publicadas en FProfe as actividades do plan anual de formación do profesorado de Formación Profesional.

O profesorado de formación profesional que desenvolve o seu labor docente nos centros sostidos con fondos públicos, dentro do ámbito de xestión da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, así como aquel con destino nos servizos técnicos dependentes da consellería, xa pode inscribirse nas actividades de formación permanente previstas para os meses xullo e setembro deste ano 2019.

Categorías: Novas FP


by Dr. Radut