Orde pola que se actualiza a oferta de formación profesional para o curso 2024-2025

Xúntase a Orde do 11 de xuño de 2024 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2024-2025.

Etiquetas: