Exames da 1ª convocatoria 2024 das probas para obtención de carnés e habilitacións profesionais.

Publicación dos exames da primeira convocatoria 2024 das probas para obtención de carnés e habilitacións profesionais