Como chegar?

O IES Perdouro é un centro público dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia no que se imparten ensinanzas de ESO, Bacharelato, Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior, e Formación Profesional Básica de Fabricación e montaxe.

Enderezo: Rúa do Instituto, s/n
27880 Burela
Teléfono: 982 87 01 02
Fax 982 87 01 12
Correo: ies.perdouro@edu.xunta.es
Código Centro: 27013934
Coordenadas decimais: 43.652069 - 7.357582
Coordenadas DMS: 43º39'07'N
07º21'26'O

Onde atoparnos

Como chegar?