Filosofía

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

                   
                   

 

 
 

Xefe/a de departamento:    

  JUAN CARLOS FERNÁNDEZ NAVEIRO 

Horario de reunión semanal:    

   Martes, 11:15

Profesores/as do departamento

Profesor/a

Materia/s que imparte

 Recepción

Pais/nais

Alumnos/as

 JUAN CARLOS FDEZ.NAVEIRO

 

Ética e Filosofía do Dereito

Pensamento ético

Valores Éticos 

 

 

 

  CARMEN GONZÁLEZ LÓPEZ

Psicoloxía

Reforzo

 

  


MAR CARBALLO CELA

Historia da Filosofía

Psicoloxía

Filosofía

Valores éticos


 

CARLOS MENDAÑA PARDO 

Historia da Filosofía

Filosofía

Antropoloxía

Valores éticos  

 

 

 PEDRO OCAMPO CARDALDA

Filosofía

Psicoloxía

Valores éticos 

 


 

 ASIGNATURAS IMPARTIDAS:

                                            FILOSOFÍA - 1º BACHARELATO 

                                            HISTORIA DA FILOSOFÍA - 2º BACHARELATO 

                                            PSICOLOXÍA - 2º BACHARELATO 

                                            ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO - 2º BACHARELATO

                                            ANTROPOLOXÍA - 1º BACHARELATO

                                            FILOSOFÍA - 4º ESO

                                            VALORES ÉTICOS - 1º, 2º, 3º, 4º ESO      

                                            FILOSOFÍA - 1º BAC. ADULTOS

                                            HISTORIA DA FILOSOFÍA - 2º BAC. ADULTOS

                                            PSICOLOXÍA - 2º BAC. ADULTOS

 

                    Neste curso 2016/2017 non temos libros de texto oficiais. Consultar textos recomendados con cada profesor. 

Materia

Título do libro

Autor

ISBN

Editorial

         
 

 

 

   
         

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PROPOSTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Curso 2017/2018

  

-1º Bacharelato: Charla sobre prevención da violencia de xénero, e charla do Programa Ponte (a concretar).

-4º ESO: Charla con internos do cárcere de Bonxe, para presentar a súa problemática (social, familiar, legal..). No propio Instituto, en horario lectivo.

-Valores Éticos 3º/4º ESO: Charla con inmigrantes, para presentar a súa problemática (social, familiar, legal..). No Instituto en horario lectivo.

-Ética e Filosofía do Dereito 2º Bach: Asistencia a un xuizo penal. En horario lectivo na Audiencia Provincial de Lugo.

 -Psicoloxía 2º Bach: Charla con psicólogo/aexperto en problemáticas xuvenís. No Instituto en horario lectivo. 

 

 

 

 

 


 

     Pendentes de 1º de BAC:

·         A asignatura dividirase en 2 partes, según a estructura que se detalla a continuación.
·         Dentro de cada parte haberá que facer un traballo sobre algunha das temáticas correspondentes a esa parte, e un exame sobre as mesmas.
·         O exame computará un 60% da nota, e o traballo un 40%.
·         As partes para traballar e examinarse son:

1ª parte:

-Cuestións xerais sobre o significado da filosofía en relación coa ciencia, e cuestións históricas sobre a orixe da filosofía.

-A constitución do coñecemento e teorías da verdade.

-Natureza e Cultura.

-1º exame: 31 de xaneiro

-entrega do traballo: o día do exame.

 

2ª parte:

-Reflexións filosóficas sobre o ser humano.

-Teorías éticas. Significados da liberdade.

-Teorías políticas. O contrato social.

         -2º exame: 25 de abril

         -entrega do traballo: o día do exame.

( categories: )
Distribuir contido