Skip to Content

Organigrama

TITORÍAS

Horario de titorías

GRUPO

TITOR/A

HORA ATENCIÓN
1º ESO A José Manuel Beiro Brión

 

1º ESO B Yasmina Garea Costa

 

1º ESO C Inés Muñíz Muñíz

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Composición da Comisión de Coordinación Pedagóxica

EQUIPO DIRECTIVO

Directora

Mª Dominga Brión Sanmiguel

Vicedirectora

Mª Esther Sieira Paz

Xefa de Estudos

Purificación Llanes Villarín

Secretaria

Mª Micaela López Varela

CONSELLO ESCOLAR

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do cal participan na súa xestión os distintos membros da comunidade escolar.

Composición:

Directora

Brión Sanmiguel, Mª Dominga

Xefa de Estudos

Llanes Villarín, Purificación

Secretaria

López Varela, Mª Micaela

Profesorado

Ageitos Pérez, Manuel

Bueno Lema, Carmen María

Laíño Briones-Aren, Xesús R.

Martínez Apariz, María Luisa

Tojo Rodríguez, José Luis

Nais/Pais

Reiriz Paz, José Manuel

Distribuir contido