Skip to Content

CONSELLO ESCOLAR

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do cal participan na súa xestión os distintos membros da comunidade escolar.

Composición:

Directora

Dª Mª Dominga Brión Sanmiguel

Xefa de Estudos

Dª Irene Fernández Tórres

Secretaria

Dª Graciela Redondo Argüelles

Profesorado

Dª Ana Mª Álvarez Becerra

Dª Carmen María Bueno Lema

Dª María Luisa Martínez Apariz

Dª Dolores Outeiral Souto

D. José Ignacio Salgado López

D. José Luis Tojo Rodríguez

Dª María Dolores Vidal Millán

Nais/Pais

Dª Mª Dolores Bretal Martínez

D. Juan José Martínez Muñíz

Dª Manuela Rodríguez Sampedro

Alumnado

D. Jesús Barreiro Besada

D. Javier Parga Santamaría

D. Eloy Navaza Taboada

Persoal de Administración e Servizos

Dª Carmen Mareque Rubio

Representante do Concello

Dª Juana Brión Sampedro

Representante Organizacións Empresariais

D. Antonio Miranda Blancopage | by Dr. Radut