Skip to Content

Últimas publicacións

(23/04/2019 | 23:07)
Termos: Lingua Castelá
Do 23 ao 26 de abril o Departamento de Lingua Castelá e Literatura do IES Leliadoura organiza a Semana do Libro con distintas actividades...
365 DÍAS DO LIBRO
(23/04/2019 | 23:06)
Este ano o alumnado de 3º e 4º da E.S.O. do IES Leliadoura desprazouse até Madrid e Toledo para a realización dunha viaxe cun marcado carácter...
Visita a Madrid e Toledo
(22/04/2019 | 10:56)
Mercadona busca 200 informáticos Los nuevos trabajadores tendrán contratos fijos desde el primer día, planes específicos de formación y la opción de...
(22/04/2019 | 10:52)
Te buscamos a tí ... has cursado un grado superior de Formación Profesional en Informática y Comunicaciones, Electrónica y Fabricación Mecánica...
(11/04/2019 | 11:43)
Termos: Informática
Taboleiro de información para o Alumnado dos Ciclos Superiores ASIR e DAM: Límites de Faltas de Alumnado Límite Faltas Alumnado ASIR - DAM - FPB.pdf...
(11/04/2019 | 11:41)
Termos: Rede Olimpia
REDE OLIMPIA - Instrucións Básicas Para comunicar unha incidencia e solicitar axuda ao Equipo TIC, os usuarios deberán cubrir o Formulario de...
(11/04/2019 | 09:02)
Termos: Organigrama
ORGANOS DE GOBERNO UNIPERSOAIS COLEXIADOS: CLAUSTRO DO PROFESORADO CONSELLO ESCOLAR  ORGANOS DE COORDINACIÓN Comisión de Coordinación...
(11/04/2019 | 08:50)
O Consello Escolar do centro é o órgano a través do cal participan na súa xestión os distintos membros da comunidade escolar. Composición: Directora...
(11/04/2019 | 08:45)
No IES Leliadoura impártese 1 ciclo formativo de grao medio (XA) e 3 de grao superior (AF, ASIR, DAM): CM Xestión Administrativa Código: CMADG01...
(10/04/2019 | 10:24)
Termos: Rede Olimpia
O Proxy Un proxy é un programa intermediario que permite controlar e acelerar o acceso a Internet. Para acceder a Internet no IES Leliadoura as...
(09/04/2019 | 11:26)
Termos: Informática
Ciclos Formativos de Grao Superior: ASIR, DAM FP Básica: Informática e Comunicacións Bacharelato: TIC 1º ESO: Programación Prácticas no estranxeiro:...
(09/04/2019 | 10:32)
O pasado luns 8 de abril, as alumnas e os alumnos de 1º da ESO e aqueles que cursan Bioloxía e Xeoloxía e Cultura Científica de 4º da ESO e de 1º de...
Navegando polo universo
(08/04/2019 | 22:29)
Hoxe tivemos unha videoconferencia cos estudantes da Newburgh Free Academy (de Nova York). Foi a segunda videoconferencia con eles, despois da que...
Videoconferencia coa Newburgh Free Academy
(06/04/2019 | 12:47)
Introdución  - Orde do 8 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de...
Admitidas todas as solicitudes as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio 2019 presentadas neste Centro


by Dr. Radut