Skip to Content

Documentación Centro

Neste apartado poderás acceder á documentación principal do IES Leliadoura.

Concreción curricular

Conforme ao establecido na Orde de 25 de xaneiro de 2022 (DOG 11 de febreiro) publícase a concreción curricualr aprobada polo claustro, segundo o disposto na Lei 3/2020, nos aspectos referidos á promoción, titulación e outorgamento de matrículas de honra.

Nesta concreción recóllense, xa que logo, os criterios que se establecen para promocionar de curso, obter o título de ESO e Bacharelato e lograr a matrícula de honra en 4º de ESO e 2ª de Bacharelato.

Normas de Organización e Funcionamento (Outubro 2021)

Pódese consultar as modificación aprobadas nas NOF con data de outubro de 2021.

NOF

Distribuir contido


by Dr. Radut